Мітки: пиво

Зав­дя­ки сво­їм обо­лон­ським алко­ту­ри­стам мав змо­гу спро­бу­ва­ти поль­ське пиво на гре­ча­но­му меді. Ота­ке: Можу порів­ня­ти його тіль­ки із слав­но­зві­сною медо­ву­хою з київ­ської «Пін­ти». Хочу ще! Одна деталь: на укра­їн­сько­му медо­во­му пишуть «Не реко­мен­ду­є­ться вжи­ва­ти дітям, вагі­тним жін­кам…», а на поль­сько­му коро­тко і ясно: …

Медо­ве пиво Read More »

Мітки:

У неді­лю, 27-го числа, якраз після зда­чі сесії, ходив з одно­кур­сни­цею в Солом’янську бро­вар­ню. Її рекла­му почув на радіо ROKS. А пиво я люблю, тим біль­ше, те, яке роби­ться на місці. Вра­же­н­ня суто пози­тив­ні, окрім одно­го — бро­ню­ва­н­ня сто­ли­ка через сайт не спра­цю­ва­ло, добре, …

Про бро­вар­ні Read More »

Мітки: , , ,

Ідем ми в мага­зин. Бе: Шо я хотів?… Я: Ну… пиво. Б: А ще? Я: Пиво. Б: І ще шо?… Я: Пиво! Б: Ну да, і всьо.

Мітки: ,

Літній день 29-го числа 2008-го року. У фіна­лі чем­піо­на­ту Євро­пи з фут­бо­лу гра­ють кля­ті іспан­ці з не мен­ше кля­ти­ми нім­ця­ми. Раху­нок 0:0. Кіль­ка годин до поча­тку матча. Осо­кор­ків­ський "Мате­рик". Весе­ла ком­па­нія залі­тає в тор­го­вий зал, загрі­бає з собою 14 літрів пива і купу заку­сі, і, роз­пла­тив­шись …

Фінал чем­піо­на­ту Євро­пи Read More »

Мітки: , ,

…і знов з Бабі­йов­сько­го ноу­та. Я йому тут поста­вив Ліну­кса (КУбун­ту 8.04 з КДЕ4), то тепер якось зви­чні­ше пра­цю­ва­ти. І Оле­гу теж, але Бабій у біль­шо­му захва­ті. Так от… Ноут здав на чер­го­ві огля­ди­ни, вер­ди­кта ще не знаю, не теле­фо­ну­ва­ли мені, чекаю оце, чекаю. Є надія …

Чер­го­ва вилаз­ка Read More »

Мітки: , , , , , ,

6‑го числа ходи­ли з мої­ми одно­кур­сни­ка­ми гуля­ти, пити пиво і гра­ти на гіта­рі. Були: Вадя Міхай­лов, Ігорь (виба­чай­те, що так пишу, не звик без "ь") Хазрон, дів­чи­на іха, Альо­на Ніку­лі­на, Віта­ля Ярмо­люк, Діма Кури­лен­ко, Дєніс Макси­мен­ко і я з Ірою. Зата­ри­ли­ся, як годи­ться, пивом …

…кой­шо забув… Read More »

Мітки: , ,

Обра­ху­ва­ли сьо­го­дні в мага­зи­ні. На мою користь :). Не пора­ху­ва­ли одно­го сне­ка. Дума­є­те, я кри­чав? Нє, про­сто схру­мав його, та й все. Помі­няв наре­шті обща­жний одяг. Всі мене зав­жди зна­ли у фут­бол­ці хакі та шта­нах, все тем­не, сьо­го­дні про­лив на фут­бол­ку пиво і пере­дів­ся у сві­тлу …

Дзер­ка­ла Read More »

Мітки: , ,

Поси­ді­ли з Сань­ком, попи­ли пива (осо­би­сто я літру пше­ни­чно­го), від­мі­ти­ли, коро­тше, так, як тре­ба. Істо­рія, зви­чай­но, 12 :).

Мітки: ,

Зло: схо­же, я таки тро­хи при­хво­рав — гор­ло; інет сьо­го­дні цілий день видє­лу­є­ться; на інший сай­тах намер­тво пере­ста­ло пра­цю­ва­ти моде­ру­ва­н­ня комен­та­рів; надво­рі жар­ко… ні… там ПЕКЛО!; і вза­га­лі… :). Нади­бав сайт, де можна ска­ча­ти музи­ку з теле­пе­ре­да­чі "Что? Где? Когда?" Дві mp3-хи …

Return to Innocence Read More »

Мітки: , , ,

Вияв­ля­є­ться, пиво нічо так. Добрень­ке. Сиджу, зараз пишу диски Коля­ну, далі думаю при­би­ра­ти в кім­на­ті. Був на база­рі, жар­ко, блін.

Мітки: ,