Мітки: переклади

Вико­пав на інтер­не­тних про­сто­рах. 1) Госпо­ди, это опять вы.… — Thank you very much for your email. 2) Если до зав­тра не пре­до­ста­ви­те доку­мен­ты, пеняй­те на себя. Тут вам не дет­ский сад.- We will do our best to proceed with …

Рус­ско-англий­ский сло­варь по дело­вой пере­пи­ске Read More »

Мітки: , , ,

Мене як пере­кла­да­ча часто пита­ють, скіль­ки сто­рі­нок я можу пере­кла­сти за день. Оскіль­ки я технар, то, зві­сно, від­по­від­аю, що це зале­жить від шри­фту й інтер­ва­лу, на що мені кажуть а‑ля «ну, стан­дар­тно». Ми в кон­то­рі все раху­є­мо у сло­вах, але я тут таки зва­жив­ся при­ки­ну­ти, скіль­ки …

Про обся­ги Read More »

Мітки: , , , , ,