Мітки: олійник

Роз­мо­ва з ака­де­мі­ком НАН Укра­ї­ни, пое­том Бори­сом Олій­ни­ком про куль­ту­ру Укра­ї­ни на зла­мі сто­літь, тися­чо­літь. У чоти­рьох части­нах.
Read More »

Мітки: ,