Мітки: оля

Сві­тло вбли­ма­ло­ся, я оглох на ліве вухо, а Оль­ка п’є і курить. Фу.

Мітки: ,

Сьо­го­дні таки дій­сно вда­лий і наси­че­ний день, незва­жа­ю­чи навіть на те, що його успіх пере­рвав дощ. Від­ніс збір­ку до шко­ли, аж у двох екзем­пля­рах, для Алли Ана­то­лі­їв­ни та для шкіль­ної бібліо­те­ки. Потім від­ніс ще один при­мір­ник до район­ної бібліо­те­ки. Подзво­нив­ши Олі, домо­вив­ся …

Мій день Read More »

Мітки: , , ,

– При­віт. – Прі­вєт!!! Стою, як хло­пчи­сько, в сто­рон­ці, зні­яко­вів, сло­ва роз­гу­бив. Вона собі щебе­че з дру­зя­ми. Піді­йшов. – Оль, зга­дав, що хтів ска­за­ти. Можна тебе на хви­лин­ку? – Ага. Віді­йшли. – Тут діло таке… Нови­на, не знаю, гар­на вона для тебе, …

Збір­ка думок Read More »

Мітки: