Мітки: нідерланди


Read More »

Мітки: , , ,

15 хви­лин залі­зни­цею від Утре­хта — і я в Хіль­вер­су­мі.
Read More »

Мітки: , , ,

На поча­тку міся­ця я літав у Нідер­лан­ди і Бель­гію. Пря­мий рейс із Брна є в Ейнд­хо­вен, тому про це місто я тіль­ки коро­тко можу ска­за­ти, що воно при­коль­не, оскіль­ки був там про­їздом і одну ніч у готе­лі. Мар­шрут про­ля­гав до Брюс­се­ля через Утрехт, Хіль­вер­сум і Амстер­дам, і сьо­го­дні тро­хи фоток з Утре­хта.
Read More »

Мітки: , , ,