Мітки: найтвіш

Туо­мас, WTF? Ти в кур­сі, що в тебе вийшов такий собі еко-аль­бом — легень­кий тан­цю­валь­ний поп-фольк-рок? Ти чому заста­вив Флор так по-про­сто­му спів­а­ти? Чи тобі нага­да­ти, на що вона зда­тна? Де діла­ся роз­мі­ре­ність, усе­ося­жність, вели­чність тво­їх сим­фо­ній? Ти явно кудись спі­шив, а за тобою спі­ши­ли гіта­ри, удар­ні і, зре­штою, увесь аль­бом. Чутно, зві­сно, що нема Юкки, але навіть його при­су­тність нічо­го б не змі­ни­ла. Ну, хіба тро­хи. А ще ти в одній пісні (Yours Is An Empty Hope) мав наглість повто­ри­ти себе ж (див. вступ Dark Chest Of Wonders).

Зро­би з цим щось, ти вже і так устиг від­по­чи­ти про­тя­гом робо­ти над остан­ні­ми дво­ма аль­бо­ма­ми. І виже­ни того мужи­ка із сопіл­кою, вона вам не личить.

Твій шану­валь­ник.

Мітки: , ,

Ну, з почи­ном.

Але, від­вер­то кажу­чи, сла­бо. Почерк, зві­сно, дуже чіткий, але зага­лом сла­бо. І кліп див­ний. І Флор зда­тна на біль­ше (зуб даю, After Forever гово­рив сам за себе). Ну та вийде ввесь аль­бом, буде видні­ше.

Мітки: ,

А ось і сама істо­рія:

Ms. Floor Jansen is a keeper.

Для тих, хто не зро­зу­мів: Флор — тепер постій­на вока­ліс­тка гру­пи.

Як я й хотів :). Туо­мас кра­сав­чик.

Мітки: ,

Мітки: , ,

Уже хочу.

Мітки: , , ,

Флор роз­спі­ва­ла­ся :). Диви­ти­ся обов’язково, я ці 10 хв про­сто не міг віді­рва­ти­ся від екра­на.

Мітки: , ,

От про кого, а про улю­бле­ну гру­пу я не можу не напи­са­ти.

1 жов­тня вони роз­про­ща­ли­ся з Ань­кою Оль­зон. Я про це дізнав­ся на ЛОРі в темі про скла­да­н­ня пов­но­ва­жень одним із моде­ра­то­рів. Тре­ба мен­ше чита­ти ЛОР… але я не про те. Так може бути, що Ань­ка їх допе­кла, але я сла­бо вірю в те, що дві спів­а­чки можуть піти з коле­кти­ву про­сто так. Ей, Туо­мас, Мар­ко, Емп­пу і Юкка, з вами щось не так.

Ну, зві­сно, я від само­го поча­тку не любив попсо­вий голос Анетт.

Аж тут у Най­твіш при­йшла Флор Янсен. На жаль, на юту­бі ще немає які­сних запи­сів її голо­су з Най­тві­шом, але навіть через реві­н­ня фана­тів можна розі­бра­ти, що вона — бом­ба. Це не Тар’я, так, але це опер­ний, блін, опер­ний голос, який про­сто взяв і чудо­во впи­сав­ся у ста­рі пісні. До речі, ті пісні, які писа­ні вже під час робо­ти з Ань­кою, до Флор пасу­ють мен­ше. А от ста­рі — як там і була.

Спо­ді­ва­ю­ся, Флор зали­ши­ться в Най­тві­ші. А Туо­мас почне писа­ти такі ж яскра­ві пісні, які він писав для Тар’ї.

Мітки: , , , ,