Мітки: навчання

У п’ятницю здав свій остан­ній екза­мен у цьо­му уні­ве­рі. Попе­ре­ду тіль­ки пра­кти­ка й диплом. І чорт заби­рай, це була пер­ша й оста­н­ня сесія, яку я закрив на всі п’ятірки. Чер­во­ні­ю­чи із соро­му, отри­му­ва­ти­му остан­ній семестр під­ви­ще­ну сти­пен­дію :). А це от пер­ші вихі­дні після пер­шо­го …

Вихі­дні Read More »

Мітки: ,

Десь таки про­ду­ло. Тро­хи кру­тить. Ань­ка наре­шті обі­зва­ла­ся, а потім щезла. Ціка­во, чи надов­го? Кур­сач текс­ту­аль­но гото­вий пов­ні­стю, лиши­ло­ся кре­сле­н­ня дому­дри­ти.

Мітки: , ,

Пари поча­ли­ся о 12:20, а закін­чи­ли­ся рів­но о 20:09. Не ска­жу, що це було так вже і важ­ко, все-таки виспав­ся перед тим, але непри­єм­но. Не так має йти навча­н­ня в пер­шу змі­ну, хай би і свя­та. Вно­чі сни­ла­ся Ірка, начеб­то, вона до мене повер­ну­ла­ся, і було чомусь …

Вку­сно­сті Read More »

Мітки: , ,

Зазви­чай, неба­жа­ні події мають зви­чку тра­пля­ти­ся саме тоді, коли їх най­мен­ше чека­єш. У мене вітрян­ка. Залі­ки і сесія йдуть коту під хвіст. Хоча, зві­сно, це чудо­ва наго­да про­сто від­по­чи­ти.

Мітки: ,