Мітки: місто

Кра­ло­во Поле, вид з вікна: Який же це кайф тягну­ти рав­ки з цієї каме­ри. JPEG, зві­сно, вихо­дить непо­га­ний також, але витра­тив­ши кіль­ка хви­лин, можна отри­ма­ти справ­жню кольо­ро­ву кра­су. А це в полі біля аеро­дро­му на Медлан­ках: Там уже зеле­ніє тра­ви­чка, а поза­ду мене літак …

Тести про­дов­жу­ю­ться Read More »

Мітки: , , , , , ,