Мітки: музика

…коро­тень­ке відео на ніч. Шукай­те на юту­бі ана­ло­гі­чні відео з цією люди­ною.

Мітки:

Поста­ло зав­да­н­ня зна­йти більш-менш деше­ві і які­сні наву­шни­ки на робо­ту, бо я не хочу тяга­ти свої про­шні сені­ки туди-сюди. Нага­даю, рані­ше в мене були Піо­не­ри SE-M390 — над­чу­до­ва річ за свою ціну, я в них від­си­дів май­же всі сту­дент­ські роки і тро­хи біль­ше, але вре­шті вони …

Робо­чі наву­шни­ки Read More »

Мітки: ,

…на ніч.

Мітки: ,

Миле німе­цьке від­кри­т­тя року вам на ніч. ^_^

Мітки: ,

Metal head boys in the back of a Camaro Banging to Metallica on the radio From an all-star stud to a punk like you We've got so many flavours that I just can't choose Ох як тон­ко про Bang Camaro і Мета­лі­ку :)… Ну …

Halestorm Read More »

Мітки: ,

Закін­чив­ся чер­го­вий кіль­ка­до­бо­вий плей­ліст, і з усьо­го вари­ва незро­зумі­ло чого вижи­ває тіль­ки Wildpath зав­дя­ки дуже мело­дій­ній музи­ці. Чер­го­вий плей­ліст буде надно­вим для мене, але апрі­о­рі неекс­пе­ри­мен­таль­ним: Halestorm, Bang Camaro і Lynyrd Skynyrd. В основ­но­му.

Мітки:

…також бува­ють нічо­гень­кі.

Мітки: ,

Це те, що вина­хі­дли­ві на сло­ва аме­ри­кан­ці нази­ва­ють eargasm.

Мітки: , ,

Раз уже Влад заче­пив Farewell слав­но­зві­сної Аван­та­зії, то не можу тут не наве­сти цита­ту з вікі щодо пар­тії Анни в цій пісні: Коли Тобі­ас шукав вока­ліс­тку для про­е­кту, хтось з зна­йо­мих дав йому диск нідер­ланд­сько­го гур­ту Within Temptation, і на ньо­го спра­вив вра­же­н­ня голос …

Про Farewell Read More »

Мітки:

Це оста­н­ня запла­но­ва­на части­на хіт-пара­­ду (попе­ре­дні диві­ться тут: 1, 2, 3) вока­лі­стів. На сьо­го­дні я зали­шив най­сма­чні­ше і най­про­сті­ше — зару­бі­жний метал, а точні­ше і пере­ва­жно, його най­при­єм­ні­ше (і з вокаль­ної точки зору також, ми ж тут про вокал гово­ри­мо) від­га­лу­же­н­ня — пау­­ер-метал.

Мітки: , , ,