Мітки: музика

«Муха» в шоу «Чайка на Маяке» в програмі «Живые»

А тепер я хочу, щоб вони повто­ри­ли це на «Сво­є­му радіо». UPDATE 1. «Наше Радио»:

Мітки:

Муха — У меня в голове

Про­дов­жу­ю­чи музи­каль­ний пози­тив поча­тку року, викла­даю сві­жий аль­бом гру­пи Муха. Слу­хай­те, тако­го вока­лу нема біль­ше ні в кого.

Мітки:

Новорічний концерт Віденського філармонічного оркестру — 2016

Мітки:

Avantasia — Ghostlights

У мере­жу рапто­во про­со­чив­ся сабжо­вий аль­бом (у перед­день Ново­го року, і це за місяць до офі­цій­но­го релі­зу). Аль­бом над­зви­чай­но хоро­ший, шукай­те :). Якщо хтось не зна­йо­мий із цим мега­кру­тим про­е­ктом, почніть із пер­шо­го сту­дій­но­го аль­бо­му — The Metal Opera, який вийшов

Мітки: ,

Христина Соловій — Синя пісня

Почне­мо новий рік золо­тим голо­сом.

Мітки:

Eluveitie — The Call Of The Mountains

Див­ний гурт. Аль­бом — суціль­ний дезняк, і тіль­ки одна вокаль­но чиста пісня Анни, яку вони не пости­да­ли­ся виокре­ми­ти у кліп.

Мітки:

Новини культури

Мину­лої субо­ти ходив на елі­тні музи­чні вечо­ри камер­ної музи­ки Євге­нії Баса­ла­є­вої. Спів­ав хор, гра­ли на фор­те­пі­а­но, висту­пав сим­фо­ні­чний оркестр Націо­наль­ної радіо­ком­па­нії, зву­чав орган. Вийшло дово­лі сим­па­ти­чно, тіль­ки кліп Біло­зір із про­е­кто­ра не впи­сав­ся в живий виступ. Неа­нон­со­ва­на моли­тва за Укра­ї­ну напри­кін­ці

Мітки: , ,

DEVIN TOWNSEND PROJECT — March Of The Poozers

Чер­го­вий шедевр від генія суча­сно­го мета­лу.

Мітки: ,

Francesca Lombardi Mazzulli

Ота­ке руде чудо вчо­ра висту­па­ло на вечо­рі іта­лій­ської музи­ки в рам­ках циклу «Suono Italiano». Ото голос.

Мітки: ,

ХаризмА

Dreams come true. Жаль, що вже без Авра­мен­ка, але голос усе одно чудо­вий.

Мітки: ,
Top