Мітки: музика

Muse рулить, осо­бли­во lossless.

Мітки:

Ско­рей бы лед встал, Пошел бы тогда на рыбал­ку. Чего бы поймал — зна­ко­мым раздал, Не жал­ко. Луна появи­лась и лезет настыр­но — Все выше и выше. Сей­час со всей мочи завою с тоски — Никто не услышит. Ой‑о, ой‑о, ой‑о. Никто не …

Ску­чно Read More »

Мітки:

Вияв­ля­є­ться, сло­ва одні­єї з пісень улю­бле­ної гру­пи «Леги­он» – це сло­ва із арії Мефі­сто­фе­ля із опе­ри Шар­ля Гуно «Фауст» за 1859‑й рік. Про­зрів, як читав: шчолк. До речі, до цьо­го б не дійшов, якби не Аку­нін з його «Нефри­то­выми чётка­ми».

Мітки: , ,

Сиджу вже вдо­ма тре­тій день, бал­дію. Поза­вчо­ра при­їхав уве­че­рі поїздом. Аби не ску­чно було, в поїзді дивив­ся «Гибель импе­рии» і вчив еспе­ран­то. Вчо­ра ходив до шко­ли, трин­дів з вчи­те­ля­ми, сьо­го­дні теж загля­нув, пока­зав вір­ші. Зараз ком­пі­лю ядра, слу­хаю Crystal Castles і пру­ся.

Мітки: , ,

Захо­пив­ся тим, що стою і слу­хаю пова­жних дяде­чок, які лаба­ють на Хре­ща­ти­ку на гіта­рах і бара­ба­нах. Рок-н-рол, валь­си і всі­ля­ка інша кла­сна музи­ка у їх вико­нан­ні зву­чить дій­сно кру­то.

Мітки: ,

Злив ново­го аль­бо­ма «Пікні­ка». Сиджу слу­хаю. Голос за… 20, зда­є­ться, років не змі­нив­ся зов­сім.

Мітки:

Тіки повер­нув­ся. Спо­до­ба­ли­ся «Есте­тік Едю­кейшн» і «Дру­га ріка», коли почав висту­па­ти «Бум­бокс», я втік. Не про­пер­ло. Спро­бую послу­ха­ти «Дру­гу ріку» ще.

Мітки: , ,

Що не качай, що не почи­най слу­ха­ти, все рів­но повер­та­є­шся туди, звід­ки почав… Jelonek :). P. S. Вчо­ра­шньо­го дня сиді­ли в "Челен­та­но", від­мі­ча­ли День десан­тни­ка Хазро­на. Щасли­во­му ново­де­сан­то­ва­но­му пода­ру­ва­ли бочку пива Вар­штай­нер, хім­ста­кан ака бокал і… дам­ські цигар­ки.

Мітки: , ,

Зда­ва­ло­ся б, що поєд­нує ці дві речі? Вчо­ра Скор­пи висту­па­ли на Євро­пей­кі. Нева­жно, за кого і хто їх запро­сив, але кон­церт був кла­сний, хоч і з запі­зне­н­ням на дві з чимось годи­ни. Почув всі пісні, що хтів, а також бага­то чого ново­го і забу­то­го. Тре …

Scorpions і Python Read More »

Мітки: ,

Як і обі­цяв, вла­сне. Ось. Соб­сно, видно, без комен­та­рів :). Я шама­ню над вогни­щем. Да-а‑а­‑а, а ви дума­ли %)? І ще одна важли­ва деталь­ка — пишу я явно не зі сво­го ком­па. З чийо­го б ви дума­ли? P.S. Дістав сьо­го­дні аль­бом Хари­змы "II". Вже і про­слу­хав …

Ще фотки Read More »

Мітки: , ,