Мітки: музика

Флор роз­спі­ва­ла­ся :). Диви­ти­ся обов’язково, я ці 10 хв про­сто не міг віді­рва­ти­ся від екра­на.

Мітки: , ,

Свя­тий Патрік, пер­ше нор­маль­не відео Най­тві­ша з новою вока­ліс­ткою. Це пре­кра­сно. Якщо її не зали­шать, я осо­би­сто Туо­ма­су ніко­ли цьо­го не виба­чу.

Мітки: ,

От про кого, а про улю­бле­ну гру­пу я не можу не напи­са­ти. 1 жов­тня вони роз­про­ща­ли­ся з Ань­кою Оль­зон. Я про це дізнав­ся на ЛОРі в темі про скла­да­н­ня пов­но­ва­жень одним із моде­ра­то­рів. Тре­ба мен­ше чита­ти ЛОР… але я не про те. Так може бути, що …

Про Най­твіш Read More »

Мітки: , , , ,

Не втри­мав­ся. Тягну цей колаж до себе. Кла­цай­те, щоб роз­ди­ви­ти­ся ближ­че.

Мітки: , ,

29-го числа ходив у філар­мо­нію на заклю­чний кон­церт фести­ва­лю «Літні музи­чні про­ме­ні». Гра­ли… рок-хіти 20-го сто­лі­т­тя. У про­гра­мі: Ерік Кле­птон, Фред­ді Мерк’юрі, Лед Зеп­пе­лін, Кар­лос Сан­та­на, Річі Бле­кмор, Джон Лен­нон, Бітлз та інші. Усе це вико­ну­вав Націо­наль­ний ака­де­мі­чний духо­вий оркестр Укра­ї­ни, …

Про пре­кра­сне Read More »

Мітки: , ,

Був на «Літніх музи­чних про­ме­нях» у філар­мо­нії, гра­ли Рос­сі­ні, Родрі­го і Чай­ков­сько­го. Вжи­ву поба­чив Оста­пен­ка, гіта­ри­ста. Дири­гу­вав Дядю­ра. Гар­на ідея зро­би­ти цикл орке­стро­вої музи­ки влі­тку. Ще піду 29-го числа, будуть гра­ти Мер­кью­рі, Моріа, Кле­пто­на і Deep Purple. Так, у тій же філар­мо­нії. Духо­вий оркестр.

Мітки: , ,

2‑го числа ходив у філар­мо­нію на кон­церт сим­фо­ні­чної музи­ки. При­їжджа­ла Тіне Тінг Хель­сет із Нор­ве­гії, гра­ла на тру­бі. Важ­ко пере­да­ти сло­ва­ми ті дві годи­ни кон­цер­ту, але ска­жу, що такої вір­ту­о­зної гри я ще не бачив. Це, пев­но, тому, що до цьо­го тру­бу …

Про кон­цер­ти Read More »

Мітки: , , ,

Роз­бу­ди­ла Дашка без чогось 10. На 11 разом пішли до шко­ли, були і в її мам­ки, і у Вален­ти­ни Андрі­їв­ни, і у Оль­ги Мико­ла­їв­ни, і у пані Авдє­є­вої, і в Ната­лі Гри­го­рів­ни, і в Ната­лі Мико­ла­їв­ни… І бачи­ли ще бага­то кого. В основ­но­му, зри­ва­ли дітям уро­ки. Деякі 7‑мі …

День п’ятий Read More »

Мітки: , , ,

Кра­ща пісня: Nightwish — Over The Hills And Far Away Кра­щий кліп: Nickelback — Savin' Me

Мітки:

Летят возду­шные шары, И самый све­тлый в выши­не — твоя душа. Он отрыва­е­тся лег­ко, А мы стоим и смо­трим в небо, не дыша. И, сла­ва Богу, дождь пошел, И сквозь заве­су ты моих не види­шь слез. Ты выше раду­ги уже! Сия­ют лица горо­жан: воскрес Хри­стос! Весь …

Мда… Read More »

Мітки: ,