Мітки: музеї

4,5 кіла шпа­клів­ки закін­чи­ли­ся так же швид­ко, як і поча­ли­ся. Я колись думав, що на зала­та­ти кім­на­ту виста­чить і пів­кі­ла, а тепер, вияв­ля­є­ться, і деся­ти мало. Іти­му зав­тра купу­ва­ти ще, але це вже фіналь­ні маз­ки. Баге­ти докле­їв, тре­ба пофар­бу­ва­ти тепер. Сьо­го­дні водив чер­го­ву деле­га­цію до …

Зно­ву буден­не Read More »

Мітки: , , , ,

Оста­н­ня серія 2‑го сезо­ну най-най. Кля­ті бур­жуї все най­кра­ще зали­ша­ють насам­кі­нець. Ну нічо­го, попе­ре­ду ще три сезо­ни. Таки потра­пив із дів­ча­та­ми в Нацму­зей істо­рії. Коли­бен­ко — чудо­вий екс­кур­со­вод :).

Мітки: ,

Вла­сне, зі свя­том! При­кро через те, що, як і зав­жди, резуль­та­та­ми рево­лю­ції ско­ри­ста­ли­ся негі­дни­ки… Ходи­ли з Ірою зно­ву до при­ро­дни­чо­го музею. На цей раз у зоо­ло­гі­чний від­діл. На біль­ше нас не виста­чи­ло, хоча і спо­до­ба­ло­ся. Лишив­ся ще архе­о­ло­гі­чний, який на ремон­ті, та бота­ні­чний.

Мітки: , ,

Вчо­ра з Ірою ходи­ли в при­ро­дни­чий музей, в гео­ло­гі­чний та палеон­то­ло­гі­чний від­ді­ли. Спо­до­ба­ло­ся, осо­бли­во в гео­ло­гі­чно­му, де дофі­га всі­ля­ких міне­ра­лів та гір­ських порід, і тих, що знаю, і тих, що в очі ніко­ли не бачив. Тре­ба ще буде наві­да­ти­ся в зоо­ло­гі­чний, бота­ні­чний та архе­о­ло­гі­чний від­ді­ли.

Мітки: ,