На бере­зі Бал­тій­сько­го моря люди роз­ва­жа­ю­ться як можуть. Оскіль­ки море холо­дне, там мало хто купа­є­ться, але якщо купа­ти­ся не вихо­дить, можна хоча б про­сто похо­ди­ти над водою. Для цьо­го буду­ю­ться різно­ма­ні­тні seebrücken (пір­си) зі зру­чно­стя­ми і хоро­шим видом.

Чита­ти далі »

З тегами: , ,