Мітки: мистецтво

Про­слу­хав, наре­шті, опе­ру Град­сько­го «Мастер и Мар­га­ри­та», яку мені дав­но реко­мен­ду­вав одно­кур­сник. Вра­же­н­ня нео­дно­зна­чні. Я люблю книж­ку (на дру­го­му місці серед улю­бле­них після єфре­мів­ськ­го «Лезвие бри­твы»), мені спо­до­ба­ло­ся кіно (те, що суча­сне), а от опе­ра… Я сла­бо собі уяв­ляю, щоб Воланд так спів­ав. Та …

Art Read More »

Мітки:

Був на «Літніх музи­чних про­ме­нях» у філар­мо­нії, гра­ли Рос­сі­ні, Родрі­го і Чай­ков­сько­го. Вжи­ву поба­чив Оста­пен­ка, гіта­ри­ста. Дири­гу­вав Дядю­ра. Гар­на ідея зро­би­ти цикл орке­стро­вої музи­ки влі­тку. Ще піду 29-го числа, будуть гра­ти Мер­кью­рі, Моріа, Кле­пто­на і Deep Purple. Так, у тій же філар­мо­нії. Духо­вий оркестр.

Мітки: , ,

Мітки: , ,