Мітки: метал

Якби мене спи­та­ли, хто най­кра­ще спів­ає, я б, не заду­му­ю­чись, видав таке.

Пер­ше місце — Тар’я Туру­нен, екс-соліс­тка улю­бле­но­го Най­тві­ша. Best voice ever, ну і про­сто гар­на.

turunen

Дру­ге місце — Шарон ден Адель, соліс­тка Within Temptation. Іно­ді я ще вага­ю­ся, чи ж не вар­то їй бути на пер­шо­му місці.

within-temptation-rock-en-france-arras-16

Тре­тє — Сімо­на Сімонс, незмін­на вока­ліс­тка не менш улю­бле­ної Епі­ки. Руда бестія.

Simone+Simons

Ота­ка трій­ка. Якщо йти далі, то тут нас зустрі­чає Хей­ді Пар­ві­ай­нен, екс-вока­ліс­тка Амбе­рі­ан Дан, яка, на жаль, пішла з гру­пи. У неї дуже силь­ний і чистий голос.

Heidi2

Ну і зами­кає п’ятірку непе­ре­вер­ше­на Доро зі сво­їм уні­каль­ним голо­сом.

Doro_Pesch-12794

Зві­сно, пере­лік кла­сних вока­лі­сток цим не обме­жу­є­ться. Кого ціка­вить, можу про­дов­жи­ти =).

Мітки: , ,