Мітки: метал

Оох.

Мітки: ,

Миле німе­цьке від­кри­т­тя року вам на ніч.

^_^

Мітки: ,

Це те, що вина­хі­дли­ві на сло­ва аме­ри­кан­ці нази­ва­ють eargasm.

Мітки: , ,

Це оста­н­ня запла­но­ва­на части­на хіт-пара­ду (попе­ре­дні диві­ться тут: 1, 2, 3) вока­лі­стів. На сьо­го­дні я зали­шив най­сма­чні­ше і най­про­сті­ше — зару­бі­жний метал, а точні­ше і пере­ва­жно, його най­при­єм­ні­ше (і з вокаль­ної точки зору також, ми ж тут про вокал гово­ри­мо) від­га­лу­же­н­ня — пау­ер-метал.
Read More »

Мітки: , , ,

Про­дов­жу­ю­чи попе­ре­дні дві части­ни (раз, два) хіт-пара­ду (а також тре­тю нефор­ма­тну), хоче­ться зга­да­ти ще деко­го, але вже без рей­тин­го­во­го місця, у випад­ко­во­му поряд­ку.
Read More »

Мітки: , ,

Мітки: , ,

Уже хочу.

Мітки: , , ,

Ну і про­дов­жує цей чудо­вий вечір неймо­вір­них музи­чних від­крит­тів Devin Townsend Project із піснею Awake і голо­сом непе­ре­вер­ше­ної Анне­ке.

Мітки: ,

Це щось неймо­вір­не. Шарон і Тар’я разом заспі­ва­ли. Дві най­більш обо­жню­ва­ні мною метал-вока­ліс­тки.

Мітки: , , ,

Про­дов­жу­є­мо наш хіт-парад. Нага­дую, що він сто­су­є­ться тіль­ки сим­фо-мета­лу з жіно­чим вока­лом.

Шосте місце — Флор Янсен. Екс-вока­ліс­тка After Forever (обо­жнюю їх!), соліс­тка ReVamp і сесій­на соліс­тка Nightwish. Я дуже спо­ді­ва­ю­ся, що вона ста­не постій­ною соліс­ткою Туо­ма­са. У неї все, що потрі­бно, є.

3767_artist

Сьо­ме місце — Катра Соло­пу­ро, ще одна руда бестія, хари­зма­ти­чна і з див­ним голо­сом. Соліс­тка одно­ймен­ної гру­пи Катра.

tumblr_m2dspyJrYy1r2scwbo1_400

Восьме місце, мабуть, від­дам Емі Лі, незмін­но­му сим­во­лу Ева­не­сен­са. Хто ж її не любить?

amy-lee-at-emi-get-together-09

Дев’яте місце — Чо Джиин, соліс­тка Кри­пте­рії. Нім­ке­ня корей­сько­го похо­дже­н­ня з милим тонень­ким голо­со­чком.

.Bild: ralf krieger Copyright ralf krieger, ralf.krieger@gmx.de

Ну і зами­кає деся­тку нашо­го хіт-пара­ду Лів Крі­стін, соліс­тка Лівз Айз.

liv-kristine-50656f57c1f1e

Зві­сно, це куцо обрі­за­ний хіт парад, адже тут нема ні Ксан­дрії, ні Еліс, ні Атар­га­тіс, ні Сіре­нії, ні бага­тьох інших груп із чудо­ви­ми вока­ліс­тка­ми, але виби­ра­ти дово­ди­ться з най­кра­щих.

Думаю, поді­бний хіт-парад тре­ба б зро­би­ти і не для сим­фо-мета­лу, бо не зга­да­ти добрим сло­вом Хела­ві­су, Пула­то­ву і Зою Ящен­ко якось сором­но.

Мітки: ,