Мітки: метал

Оох.

Мітки: ,

Миле німе­цьке від­кри­т­тя року вам на ніч. ^_^

Мітки: ,

Це те, що вина­хі­дли­ві на сло­ва аме­ри­кан­ці нази­ва­ють eargasm.

Мітки: , ,

Це оста­н­ня запла­но­ва­на части­на хіт-пара­­ду (попе­ре­дні диві­ться тут: 1, 2, 3) вока­лі­стів. На сьо­го­дні я зали­шив най­сма­чні­ше і най­про­сті­ше — зару­бі­жний метал, а точні­ше і пере­ва­жно, його най­при­єм­ні­ше (і з вокаль­ної точки зору також, ми ж тут про вокал гово­ри­мо) від­га­лу­же­н­ня — пау­­ер-метал.

Мітки: , , ,

Про­дов­жу­ю­чи попе­ре­дні дві части­ни (раз, два) хіт-пара­­ду (а також тре­тю нефор­ма­тну), хоче­ться зга­да­ти ще деко­го, але вже без рей­тин­го­во­го місця, у випад­ко­во­му поряд­ку.

Мітки: , ,

Мітки: , ,

Уже хочу.

Мітки: , , ,

Ну і про­дов­жує цей чудо­вий вечір неймо­вір­них музи­чних від­крит­тів Devin Townsend Project із піснею Awake і голо­сом непе­ре­вер­ше­ної Анне­ке.

Мітки: ,

Це щось неймо­вір­не. Шарон і Тар’я разом заспі­ва­ли. Дві най­більш обо­жню­ва­ні мною метал-вока­­лі­с­тки.

Мітки: , , ,

Про­дов­жу­є­мо наш хіт-парад. Нага­дую, що він сто­су­є­ться тіль­ки сим­фо-мета­­лу з жіно­чим вока­лом. Шосте місце — Флор Янсен. Екс-вока­­лі­с­тка After Forever (обо­жнюю їх!), соліс­тка ReVamp і сесій­на соліс­тка Nightwish. Я дуже спо­ді­ва­ю­ся, що вона ста­не постій­ною соліс­ткою Туо­ма­са. У неї все, що потрі­бно, є. Сьо­ме …

Топ вока­лі­сток — 2 Read More »

Мітки: ,