Мітки: маки

У Брні понад доро­гою вздовж Техно­ло­гі­чно­го пар­ку ростуть маки: До речі, я не пам’я­таю, коли я їх бачив в Укра­ї­ні, якщо вза­га­лі бачив. Вони віль­но цві­туть не тіль­ки там, а про­сто в різних випад­ко­вих місцях міста, а ще на полях обіч авто­ма­гі­стра­лей: Шко­да тіль­ки, що виго­ра­ють …

Маки Read More »

Мітки: , , , ,