Мітки: літо

Пере­до­сін­ній Київ тро­хи оги­дний — остан­ні­ми дня­ми йде дощ, і холо­дно. Я пам’ятаю своє най­пер­ше шкіль­не 1 вере­сня: і те, як я не хотів про­ки­да­ти­ся, щоб кудись чогось іти, і те, як ми у кла­сі зна­йо­ми­ли­ся. Мене ще тоді зди­ву­ва­ло, що у двох това­ри­шів було одна­ко­ве прі­зви­ще, …

Кінець літа Read More »

Мітки: , , ,

Пер­ша ніч літа… І за кіль­ка годин — пер­ший день. Не спи­ться. Напи­сав поло­ви­ну лабо­ра­тор­ної по інфор­ма­ти­ці (PHP). Літо… Роз­див­ляв­ся вчо­ра­шні фото­гра­фії з остан­ньо­го дзво­ни­ка. Це пер­ший дзво­ник, на яко­му мене нема. Сум­но. Не боля­че, але заздрі­сно. Дів­ча­тка у фар­ту­шках, солі­дні хло­пці у піджа­ках… …

Літо Read More »

Мітки: , , ,