Мітки: література

Стыдли­вые С Вашей кожей – как ни ста­ра­е­тся – ни один загар не может спра­ви­ться. Пото­му что кожа ваша нежная, – про­фес­си­о­наль­но кра­сне­ю­щая… Тихо от все­го отстра­ня­е­тесь (сове­стно про­слыть вдруг настыр­ными). Вы ведь не бои­тесь, вы сте­сня­е­тесь. Вам ведь не …

Роберт Рожде­ствен­ский Read More »

Мітки:

Уве­че­рі 3 сер­пня в Москві на 90-му році жит­тя помер відо­мий росій­ський письме­н­ник-диси­­дент і Нобе­лів­ський лау­ре­ат О.Солженіцин.

Мітки: ,

Читаю вір­ші на ГАКу і п'ю гаря­чий чор­ний чай…

Мітки: , ,

Купив КПК. Palm z72s. Зачо­тна шту­ка за свою ціну, дуу­у­у­у­у­у­у­у­же зру­чна в кори­сту­ван­ні, я вже ось за кіль­ка годин хазяй­ну­ва­н­ня звик. Ну до хоро­шо­го швид­ко зви­ка­єш :). Хара­кте­ри­сти­ки?… Та ось тут. + 1 Гб кар­та пам'яті. Сьо­дні нічо так день, попав у милість до …

Уух! Read More »

Мітки: , , ,

Ты видел кро­ли­ка на бар­ха­тном лугу? Его вче­ра коро­но­ва­ли осьми­но­ги. А я был там. (И сча­стье выпа­ло нем­но­гим.) Я до сих пор озноб оси­лить не могу. Ты видел вышив­ку на теме­ни тун­ца? Его скаль­пи­ро­вал разно­счик ман­ной каши. И если сно­ва мне когда-то ста­нет …

Не втри­мав­ся… Read More »

Мітки:

Прои­зве­де­ния, наи­бо­лее похо­жие по часто­те слов на блог v. 0.7Олександр Дов­жен­ко: Щоден­ник Олесь Гон­чар: Берег любо­вi Iван Кар­пе­н­ко-Карий: Сто тисяч Воло­ди­мир Вин­ни­чен­ко: Федь­ко-хала­­ми­­дник Воло­ди­мир Вин­ни­чен­ко: Чор­на пан­те­ра i бiлий медвiдь Олесь Гон­чар: Люди­на i зброя Мар­ко Вов­чок: Iнсти­ту­тка Юрiй Мушке­тик: Кра­пля кро­вi …

Вся­ке Read More »

Мітки: , , ,

Викла­даю дві фотки з пікні­ка. Пер­ша: авто­порт­рет Іри­шки. На задньо­му пла­ні може­те бачи­ти мене — я роз­па­люю вогни­ще. Дру­га: ана­ло­гі­чний авто­порт­рет, тіль­ки я в цей час уму­дрив­ся пити пиво :). Там ще дві фотки заду­ма­но викла­сти, але я їх на сер­вак поки не залив. …

Фотки і вся­ке Read More »

Мітки: , , ,

Угу, віль­но диха­є­ться віль­ним пові­трям :). Дожи­ваю остан­ні дні до випу­скно­го, а там, далі, в Київ, і, якщо все буде добре, на роз­ко­пки. Дочи­тав "Дни затме­ния". Почав чита­ти Сол­жне­ці­ни­ца "В кру­ге пер­вом". Пара­лель­но почну чита­ти А. Стру­га­цько­го "Дья­вол сре­ди людей". Назби­рав купу …

Сво­бо­да Read More »

Мітки: , ,

Здав. Ще не знаю оцін­ки (тіль­ки-но вийшов з кабі­не­ту), але від­чу­ваю що все гут. Почав чита­ти Стру­га­цьких "Дни затме­ния". Зви­чай­но, подо­ба­є­ться, твір навіть з при­ко­ла­ми, ржа­чний.

Мітки: ,

Дочи­тав "Отель "У погиб­ше­го аль­пи­ни­ста"".

Мітки: