Мітки: лінукс

Поно­вив Debian до чисто­го stable. Все про­йшло як по маслу, я задо­во­ле­ний.

Мітки:

Тестую зараз отри­ма­ний Linux Mint miniKDE. Дуже подо­ба­є­ться, все заве­ло­ся без зусиль, все кла­сно, гар­но і не глю­чить. Вчо­ра почав пра­ви­ти текст, пере­да­ний мені Коли­бен­ком. Зве­ться "Лица­рі без­ум­ства". Окрім того, що він сам по собі порів­ня­но з інши­ми вже існу­ю­чи­ми здо­ро­вий, так …

На інфор­ма­ти­ці Read More »

Мітки: , ,

Нічо так поси­ді­ли в Колі. Навіть дуже так нічо­го. Зно­ву сьо­го­дні жар­ко! Скіль­ки можна? На кого Сон­це таке зле, що гото­ве спа­ли­ти к чор­там соба­чим все живе? Чи не на мене нена­ро­ком? А я в домі­ку :-P. Напи­сав про­гу для обчи­сле­н­ня кіль­ко­сті про­стих мно­жни­ків …

Діти of Bodom Read More »

Мітки: , ,

Что нам ветер да на это отве­тит?.. Пограв­ся із зов­ні­шнім вигля­дом сво­го Дебі­а­на — ста­ло наба­га­то при­коль­ні­ше і радує око. Зро­бив скрін­шот, думаю від­прав­лю на Лафокс чи на ЛОР. Про­си­дів в хаті май­же цілий день. Ну, те що їздив (в гараж aka …

ДДТ — Ветер Read More »

Мітки: , ,

Помо­є­му, кара­ван DNS дійшов і до Укра­ї­ни. Я спо­сте­рі­гав ціка­ве яви­ще — з‑за кор­до­ну цей сайт був досту­пний, а із Укра­ї­ни — ні. Зараз, таке як, всьо в поряд­кє. При­йшов наре­шті Linux Mint miniKDE. Зачо­тна шту­ка. Жар­ко. В прин­ци­пі, я не знаю, що ж чекає на нас …

Enigma — Track 10 :))) Read More »

Мітки: , ,

Рішаю кар­то­чки на авто­спра­ву. Вчо­ра отри­мав КУбун­ту 7.04, сьо­го­дні пра­цю­вав з неї в шко­лі. Нічо так, пай­дьот. Задов­бав­ся вигрі­ба­ти спам з пре­мо­де­ру­ва­н­ня комен­та­рів. Думаю над про­дов­же­н­ням вида­н­ня пере­да­них мені текс­тів Коли­бен­ка.

Мітки: , , ,

Залік здав… Думаю, що здав :). Сьо­мо­го уро­ку не було, фізрук ніяк не при­йде на робо­ту. Зараз вдо­ма. Сиджу, вирі­шую кар­то­чки на авто­спра­ву, перед цим напи­сав ста­т­тю в МК про ком­пі­ля­цію ядер в Ліну­ксі. Пропу­стив через людей, пови­прав­ляв помил­ки. Уукру­лич ска­зав, що …

Під вечір Read More »

Мітки: , ,