Мітки: лукашенко

Зно­ву ж таки, я поди­вив­ся, а ви чим гір­ше?

https://www.youtube.com/watch?v=0fK-w4yJgOc

Мітки: , ,

«Бела­русь 24» випу­сти­ли дуже кла­сну пере­да­чу про Уго. Сидів, жував соплі, сен­ти­мен­таль­ни­чав. На торен­тах є, реко­мен­дую поди­ви­ти­ся, якщо хтось тут ще любить Біло­русь і Уго Чаве­са так, як я.

Мітки: , , ,

Я поди­вив­ся, а ви чим гір­ші?

Мітки: , ,

Я не пере­стаю диву­ва­ти­ся тому, наскіль­ки кла­сний у наших сусі­дів Пре­зи­дент. Інтерв’ю три­ває тро­хи біль­ше годи­ни, але раджу його пов­ні­стю пере­гля­ну­ти.

Мітки: , ,