Мітки: лижі

Посе­ред тижня, кори­сту­ю­чись сво­єю від­пус­ткою, зібрав­ся з дум­ка­ми і поїхав на Про­та­сів Яр тесту­ва­ти лижну тра­су.

34f9d2592b0f36216774fa01a7d73f9dee14699b7f2da10fa4eb8db96e3ceb65

Вра­же­н­ня: доро­го, коро­тко, людно, але сніг які­сний. Більш поло­га гір­ка дуже при­єм­на, там зви­чай­ний одно­мі­сний витяг. На кру­ту гір­ку — дво­мі­сний, і він ніфі­га не зру­чний. Я дві­чі ним під­ні­мав­ся і дві­чі не зміг із ньо­го нор­маль­но зійти. Зві­сно, це ще я сам по собі такий, але все ж.

d7044b1cdc04926d72f94f4fb11347c02463738b8dc83a6af53747235a0af7df

Незва­жа­ю­чи на те, що день чи два тому був сніг, пра­цю­ва­ли сні­жні гар­ма­ти. Зага­лом, мене ста­ло на дві годи­ни і п’ять спу­сків (дов­ше сто­їш у чер­зі на під­йом, аніж спу­ска­є­шся).

Висно­вок: їха­ти туди, якщо силь­но пече пока­та­ти­ся. Якщо не пече — не їха­ти.

Мітки: ,