Мітки: купання

Від­крив купаль­ний сезон на Вор­склі. Спе­ко­тна пого­да про­тя­гом двох тижнів зро­би­ла свою спра­ву, і тепер річка нагрі­ла­ся до міні­маль­но необ­хі­дної для зви­чай­них (не мор­жів!) людей тем­пе­ра­ту­ри. На пля­жі тихо, людей мало, річка вже не мутна, хоча із про­ти­ле­жно­го боку пли­ве листя. …

Про річку Read More »

Мітки: , , , ,

Річка йде люди­ні на користь. Почу­ваю себе більш здо­ро­вим.

Мітки:

Зно­ву ходи­ли, зно­ву купа­ли­ся, прав­да не силь­но заго­ра­ли, бо Сон­це було за хма­ра­ми. Замо­ре­ну Іру дове­ло­ся вез­ти додо­му, а на ДК йти само­му. Дяка Дашкі, що стан­цю­ва­ла зі мною три пісні і що було з ким поси­ді­ти і потрин­ді­ти :).

Мітки: , , ,

Схо­же, що Ірі таки спо­до­ба­ло­ся купа­н­ня в літній воді. Хе-хе, зав­тра пла­ну­є­мо ще схо­ди­ти.

Мітки: ,

Пер­ший раз за остан­ні роки ску­пав­ся у Вор­склі. Вода — супер, дуже спо­до­ба­ло­ся, хочу ще! Ір, ти бага­то втра­ти­ла, коли не схо­ті­ла йти на річку.

Мітки: ,