Мітки: компи

By DarkProger.

Мітки: ,

Ну по-пер­ше, я помру від скром­но­сті, якщо ска­жу, що вчо­ра у мене був ДР. Окре­ме спа­си­бі хоті­ло­ся б висло­ви­ти сво­їм батькам, які його зір­ва­ли і посла­ли коту під хвіст. На про­ти­ва­гу, Іри­шка пода­ру­ва­ла фле­шку 1 Гб, а хло­пці з кім­на­ти — гар­ню­чі наву­шни­ки. Сиджу, пру­ся з музи­ки. В …

Так‑с Read More »

Мітки: , , , ,

Сиджу, нала­што­вую її ноут. Все завів, а от звук чомусь не хоче ну ніяк пра­цю­ва­ти. У вісті три­кля­тій пра­цю­вав, у Дебі тим біль­ше, а в хепе нів­ка­кую. От тепер мега­бай­та­ми качаю дро­ва і став­лю їх, під­би­раю, та щось не дуже воно лашту­є­ться заво­ди­ти­ся… Був на …

Від Ірунь­ки Read More »

Мітки: , ,

Все, я сьо­го­дні вве­че­рі їду в Київ. Не буде мене… всьо, мене не буде. В інет вила­зи­ти­му по можли­во­сті, форум на Уукру­ли­чі, блог хз як вести­му… Ну і вза­га­лі. Купи­ли Іри­шкі ноут, поста­вив туди Дебі­ан. Свій ще не знаю, як і коли заби­ра­ти­му. ЯК Я ТАМ …

Фіні­та Read More »

Мітки: , ,

Так, я все, в прин­ци­пі, нала­шту­вав, пишу з ноут­бу­ка (десктоп як сер­вер для досту­пу в інет). Задо­во­ле­ний, а ви як дума­ли ;)? За годи­ну їду до Іри­шки, йде­мо на диско­те­ку. Вчо­ра також гуля­ли, в сана­то­рії. Їздив у Хар­ків, купив зимо­ву кур­тку, светр. Двоє суток не спав, тому …

З ноут­бу­ка Read More »

Мітки: , ,

Так, я купив ноу­та. Acer Aspire 3000, а кон­кре­тні­ше: AMD Sempron Mobile 3100+/256 Mb RAM/40 Gb HDD. Доволь­ний, нала­шту­вав там кля­ту він­ду, зака­тав образ, зав­тра зне­су і постав­лю Деб. Вно­чі їду у Хар­ків купля­ти одяг.  Зно­ву не висплю­ся. Через (ну і через дощ) сьо­го­дні не …

Ноут­бук Read More »

Мітки: , ,

Може­те мене при­ві­та­ти, я тепер нату­раль­ний адмін на фору­мі Лафо­кса!!! Вчо­ра з Іри­шкою не катав­ся, але погу­ля­ли добре і дов­го, ходи­ли у вій­сько­вий сана­то­рій, навіть потра­пи­ли на остан­ній танець диско­те­ки. Вечір про­йшов кла­сно, жаль, що сьо­го­дні дощить. Оце думаю, чи вда­сться поїха­ти до неї. …

Йа одмін­ко! Read More »

Мітки: , ,

Зав­тра таки їду на роз­ко­пки (наре­шті!), вчо­ра взяв спаль­ник і ков­рик. Коли­бен­ко сьо­го­дні обра­ду­вав, що зустрі­не. Хоч поко­па­ю­ся, кажуть, там має бути бага­то чого ціка­во­го (ну, якщо віри­ти Рижо­ву, а йому-то можна віри­ти). Запу­­стив-таки сьо­го­дні DVD-RW через IDE2USB-шну­­ро­­чок. Пише, читає. Виклав два …

Архе­о­ло­гія і не тіль­ки Read More »

Мітки: , ,

Катав­ся сьо­го­дні, такий гар­ний день, от тіль­ки вітер, хоча не холо­дно. Бачив новий міст через Воро­ну, кла­сно його зро­би­ли. Зро­бив чужо­го ком­па, хазя­їн начеб­то задо­во­ле­ний. Бала­каю з Ірою в аські. Не ско­ро ж вона при­їде, а я тут кожен день чекаю…

Мітки: , ,