Мітки: компи

До речі, він запра­цю­вав. Сам по собі.

Мітки:

На замі­тку: http://dict.linux.org.ua/other/ua_layout_uni.html. Дяку­ю­чи діду Матвію :-P. В мам­ки 18-го числа сьо­го міся­ця був День наро­дже­н­ня, з чим я її і вітаю.

Мітки: , , ,

Від­ра­зу ска­жу, аби не викли­ка­ти нада­лі ніяких сум­ні­вів — Лінукс є най­кра­щою ОС в сві­ті. Все інше зво­ди­ться до цьо­го твер­дже­н­ня. Крім того, непо­свя­че­ні можуть від­ра­зу закри­ва­ти сто­рін­ку — роз'яснень основ­них понять я дава­ти не буду, тому таким осо­бам про­­сто-напро­­сто далі буде нудно …

Роз­ду­ми про ядро Read More »

Мітки: , ,

…ізно­ву повер­ну­ло­ся! Я наре­шті купив собі ноу­та, новень­ко­го. Зве­ться Dell Inspiron 1525. Зараз вже поста­вив на ньо­му систе­му, в основ­но­му нала­шту­вав, лишив­ся тіль­ки вай­фай. Фотки викла­ду тро­хи зго­дом, пара­ме­три ноу­та тут. Гаря­чої води немає, дово­ди­ться мити­ся в холо­дній. Така стра­шна спра­ва, їй-Патрік… В …

Втра­че­не щастя Read More »

Мітки: , ,

…і знов з Бабі­йов­сько­го ноу­та. Я йому тут поста­вив Ліну­кса (КУбун­ту 8.04 з КДЕ4), то тепер якось зви­чні­ше пра­цю­ва­ти. І Оле­гу теж, але Бабій у біль­шо­му захва­ті. Так от… Ноут здав на чер­го­ві огля­ди­ни, вер­ди­кта ще не знаю, не теле­фо­ну­ва­ли мені, чекаю оце, чекаю. Є надія …

Чер­го­ва вилаз­ка Read More »

Мітки: , , , , , ,

Колу­па­н­ня ноу­та вчо­ра­шнє ні до чого не при­ве­ло. Він був розі­бра­ний до остан­ньої пла­тки, пере­бра­ний на руках, пере­ві­ре­ні кола жив­ле­н­ня… Нічо­го то не дало, як був дохлий, так і лишив­ся. Під­па­я­ли шти­рьок для заряд­ки КПК. Тепер можна не тіль­ки від ЮСБ …

Техні­ка Read More »

Мітки:

Я вдо­ма на тро­шки біль­ше ніж тиждень. Тут кла­сно. Повер­нув­ся до зда­ва­ло­ся б ста­ро­мо­дної тра­ди­ції носи­ти годин­ник. ІМХО, все-таки зру­чні­ше, аніж щора­зу ліз­ти за мобіл­кою. Ско­ро йти­му до Іри, вно­чі типу підем свя­ти­ти свя­тко­ві хлі­бо­бу­ло­чні виро­би. Зараз за сво­їм ста­рим ком­пом, …

Я вдо­ма Read More »

Мітки: ,

Про­сто не питай­те. Я від­су­тній в іне­ті через оста­то­чну полом­ку ноу­та і тепер можу вихо­ди­ти лише рід­ко з чужої маши­ни…

Мітки:

Ноут тепер веде себе непе­ре­дба­чу­ва­но. Може в будь-яку секун­ду виру­би­ти­ся і біль­ше не вру­би­ти­ся. Або вру­би­ти­ся. Один сер­ві­сник вже від­мо­вив­ся справ­ля­ти. Кажуть, що хз. Буду шука­ти далі. А тим часом сьо­го­дні свя­то — з Ірою разом 9 міся­ців. Сиді­ли в кафе­шкі. ВІТАААААЮ, Іру­ськаа!

Мітки: , ,

Купив КПК. Palm z72s. Зачо­тна шту­ка за свою ціну, дуу­у­у­у­у­у­у­у­же зру­чна в кори­сту­ван­ні, я вже ось за кіль­ка годин хазяй­ну­ва­н­ня звик. Ну до хоро­шо­го швид­ко зви­ка­єш :). Хара­кте­ри­сти­ки?… Та ось тут. + 1 Гб кар­та пам'яті. Сьо­дні нічо так день, попав у милість до …

Уух! Read More »

Мітки: , , ,