Мітки: книги

Дочи­тав сабж. Що сим­во­лі­чно, зна­чний обсяг про­чи­тав у поїзді. Якби не восьма части­на, було б усе ОК, а так вра­же­н­ня дуже нео­дно­зна­чні. Що чита­ти далі — ще не знаю, але перед тим, як почи­на­ти щось нове, тре­ба завер­ши­ти чита­ти Пла­то­но­ва.

Мітки: , , ,

У той час, коли нафта зне­ці­ню­є­ться, а грив­ня падає, єди­ною інва­рі­ан­тною від­но­сно гро­шей річ­чю є букі­ні­сти­чна кни­га. При­дбав дві збір­ки фан­та­сти­ки за 21 грн.

Мітки: ,

Чита­н­ня попу­ляр­не в метро. Засік кіль­кох людей то з КПК, то з мобіл­кою, то зі спе­ці­а­лі­зо­ва­ним девай­сом, а також двох дів­чат з потер­ти­ми кни­га­ми. Одну навіть іден­ти­фі­ку­вав – Вла­ди­мир Успен­ский «Тай­ный сове­тник вождя» (я її читав). P. S. При­йшов до гур­то­жи­тку і офі­гєл – з две­рей нагло

Мітки: , ,
Top