Мітки: київ

Захо­пив­ся тим, що стою і слу­хаю пова­жних дяде­чок, які лаба­ють на Хре­ща­ти­ку на гіта­рах і бара­ба­нах. Рок-н-рол, валь­си і всі­ля­ка інша кла­сна музи­ка у їх вико­нан­ні зву­чить дій­сно кру­то.

Мітки: ,

Ще одне «фе» в їх сто­ро­ну. Здо­гад­ки. Чим займа­є­ться Іри­на вдо­ма? Пішла гуля­ти? З ким? По гри­би? Вже пізно. На ДК? Сьо­го­дні нема. Ні. Вона як і міль­йо­ни їй поді­бних сидить зараз грає. Хоча я того і не знаю напев­но, але чомусь так від­чу­ва­є­ться. Можуть

Мітки: , , ,

Київ­ський метро­по­лі­тен. Щасли­вий я їде Сире­­цько-Пече­р­ською ліні­єю від "Хар­ків­ської" до "Золо­тих воріт" на пере­сад­ку на чер­во­ну лінію після при­єм­них обійм коха­ної. 18:25. Ст. м. "Золо­ті воро­та". Люди. Всю­ди люди. Натовп дохо­дить до сере­ди­ни стан­ції, вила­зить на пла­тфор­му, не дає вийти з ваго­ну.

Мітки: ,
Top