Мітки: карпати

Точні­ше, пей­за­жі, які я накла­цав під час під­йо­му на гору.

Сні­гу не було, тому роз­ка­зу­ва­ти там осо­бли­во нема про що. Гори схо­жі біль­ше на осін­ні, аніж на зимо­ві, сніг почав­ся тіль­ки коли ми пере­тну­ли сні­го­ву лінію. Зві­сно, ніхто і не катав­ся :(.

Але види там хоро­ші.

Мітки: , ,

Чоти­ри дні від­по­чи­вав у Кар­па­тах. Зао­дно навчив­ся ката­ти­ся на лижах. Тро­хи фото­чок і дета­лей буде зго­дом, а поки поді­лю­ся лай­фха­ком.

Років десять тому мене навчи­ли, як відв’язатися від бом­жа на кар­пат­сько­му залі­зни­чно­му вок­за­лі. Тоді діло було в Мука­че­ві, а цьо­го разу все ста­ло­ся у львів­сько­му При­кар­пат­ті. Тим не мен­ше, спра­цю­ва­ло.

Так от. Якщо до вас у Кар­па­тах піді­йшов бомж, рів­но­мір­но обма­за­ний сво­ї­ми сопля­ми, почав маха­ти рука­ми і щось гово­ри­ти, доста­тньо спо­кій­но, але твер­до на ньо­го поди­ви­ти­ся і чітко ска­за­ти «пуй ту». Реа­кція непе­ре­вер­ше­на — зди­во­ва­на рожа, руки в гору і бур­мо­ті­н­ня «поняв-поняв».

Мітки: ,