Мітки: звук

Узяв сьо­го­дні собі ота­ку кра­су:

HD380PRO_hires

Звук чудо­вий, від­рі­зня­є­ться від­чу­тною гли­би­ною басів від моїх Піо­не­рів (не най­гір­ші наву­шни­ки, між іншим, але свої 5 років уже від­пра­цю­ва­ли, тепер роз­си­па­ю­ться потро­ху) і не зава­ле­ною сере­ди­ною (спе­ці­аль­но зна­йшов які­сні фла­ко­ві ріпи віні­лу улю­бле­но­го музла). Ну і зно­ву ж таки, пов­но­ро­змір­ні і закри­ті, як і попе­ре­дні, але тро­хи щіль­ні­ше сидять і тро­хи кра­ще ізо­лю­ють.

Пока-пока, Піо­не­ри, тепер пере­їде­те жити до мене на робо­ту, щоб не займа­ти дар­ма місце.

pioneer_se-m290_lg

Мітки: , ,