Мітки: житло

Сьо­го­дні я навчив­ся кла­сти ламі­нат. І тепер, тря­сця всьо­му сущо­му, я спа­ти­му в кім­на­ті, а не на кухні. Зао­дно попри­би­рав усю­ди, де була пилю­ка й тир­са. Ще із задо­во­ле­н­ням випро­бу­вав сьо­го­дні, як же мій нена­гля­дний P780 грає музи­ку з USB-фле­­шки, під’єднаної до ньо­го через OTG-кабель. Нор­маль­но грає, …

Як я про­вів день Read More »

Мітки: , , , ,

Оскіль­ки я вже 100% знаю, що, як і де буде в мене в кім­на­ті (хоча ще бага­то чого тре­ба зро­би­ти, напри­клад, насте­ли­ти під­ло­гу й поста­ви­ти две­рі), можу пока­за­ти сякі-такі рен­де­ри.

Мітки: