Мітки: жаббер

Я позбу­ва­ю­ся аськи, тому тим, хто хоче зі мною гово­ри­ти онлайн, потрі­бно вико­ри­сто­ву­ва­ти скайп або жаб­бер. Бажа­но жаб­бер. Кон­та­кти зібра­но на цій сто­рін­ці.

Мітки: , , ,

До речі, хто не шарить, як дода­ти мене в жаб­бе­рі, тицяй­те сюди.

Мітки:

Long live, KPI Jabber server. Я не знаю, що з ним там тво­ри­ться, і яким чином він вза­га­лі міг від­па­сти так, щоб зби­ти всі гру­пи і транс­пор­ти, але мене це дій­сно задра­ло, тому я вирі­шив пере­повз­ти пов­ні­стю на свій запа­сний жаб­бер-сер­вак.

Отже:

  • JID: post-factum@jabr.org.ua
  • UIN: 207–266-213

В аську кра­ще не сту­ка­ти, так само, як і кори­сту­ва­ти­ся нею вза­га­лі.

Мітки: , ,

Оскіль­ки мене в аські зараз мало що три­має, то зали­шаю отут про всяк випа­док фак по дода­ван­ню мене в жаб­бер для юзе­рів Кві­па Інфі­у­ма.

Тиця­ти сюдою: Мій Jabber ID

А ще яко­гось хвоя після апдей­ту від­па­ла інди­ка­ція роз­клад­ки, при­чо­му, я так від­чу­ваю, пов’язано то з апдей­та­ми частин Іксів. Хоча сама роз­клад­ка пере­ми­ка­є­ться чудо­во, хоч і вслі­пу.

Ску­чна… То вчусь, то пишу Небу­лу, то роз­би­ра­ю­ся з КПІ­шним жаб­бе­ром на місці, то ще якась фігня, але зага­лом ску­чно. І додо­му їха­ти не хоче­ться.

Ей, мо’, я комусь потрі­бен? Тут зава­ля­ла­ся оди­но­ка душа, якій хоче­ться ласки, добра і любо­ві.

Мітки: , ,

Чер­го­ва змі­на про­то­ко­лу аськи ста­вить під сум­нів доціль­ність її вико­ри­ста­н­ня.
Юзай­те жаб­бер!

Під він­ду: http://psi-dev.googlecode.com/files/setup-psi-plus-v0.13-dev-r130-20090112.exe
Під Дебі­ан: http://psi-dev.googlecode.com/files/psi-plus-v0.13-dev-r149-ubuntu-20090119-i386.deb

Мій JID: oleksandr@natalenko.name

Мітки: ,