Мітки: ентропія

Роз­мір ентро­пій­но­го пулу в систе­мі напря­му впли­ває на те, наскіль­ки швид­ко кри­пто­ал­го­ри­тми можуть отри­му­ва­ти які­сні випад­ко­ві числа. Від­ра­зу наве­ду гра­фік. Це якраз і є роз­мір ентро­пій­но­го пулу на одно­му з моїх фізи­чних сер­ве­рів. Я від­мі­тив три ціка­ві кон­троль­ні точки. Пер­ша точка — це апгрейд …

Ціка­ві дослі­ди — про ентро­пію Read More »

Мітки: , , ,

Ну і ще одна весе­ла кар­тин­ка на сьо­го­дні. Роз­мір ентро­пій­но­го пулу, також реаль­ний сер­вак (як і на попе­ре­дньо­му гра­фі­ку), але вже інший. Видно, що роз­мір пулу після апгрей­ду систе­ми зро­стає, а потім повер­та­є­ться до попе­ре­дньо­го зна­че­н­ня. Що хара­ктер­но, це був мінор­ний апгрейд, а мажор­но­го …

Ціка­ві дослі­ди Read More »

Мітки: , , ,