Мітки: економіка

Те, що в мага­зи­нах зни­кла дрі­бна копій­чи­на і немає чим дава­ти дрі­бну зда­чу — про­яв недбаль­ства вла­сни­ків, збіг обста­вин чи інфля­ція?

Мітки: ,