Мітки: дівчата

Востан­нє сни­ла­ся якась дур­ня, яка, в прин­ци­пі, осно­ва­на на реаль­но­му сприйнят­ті, але до того спе­ци­фі­чна і ради­каль­на, що я не думаю, що вона вар­та бути при­ве­де­ною тут. Був з Бе на Хре­ща­ти­ку і Кон­тра­кто­вій. На Кон­тра­кто­вій був якийсь кон­церт (біс їх зна який, щось типу …

Різне Read More »

Мітки: , , , ,

Тут мала бути кар­тин­ка, але поси­ла­н­ня вже не пра­цює :(.

Мітки: ,

Зда­є­ться, я повер­та­ю­ся до сво­го нор­маль­но­го «влюб­чи­во­го» ста­ну. Мені вже подо­ба­є­ться дві дів­чи­ни, і я тішу­ся хоча б з того, що забу­ваю ста­ре і набо­лі­ле.

Мітки: ,

При­йшов туди десь о 22:30 — а там кіль­ка чоло­вік і музи­ка через раз грає… Хм, хоча і не див­но — холо­дно надво­рі. Під­хо­жу ближ­че — на мене налі­та­ють три дів­чи­ни, двох з яких я знаю — Іра Росо­ха і Катя Мишун, тре­тю тіль­ки в облич­чя. Поча­ли роз­пи­ту­ва­ти …

ДК Read More »

Мітки: ,

Угу, спро­бу­вав я виси­ді­ти на тому дій­стві. Ні, дів­ча­та ДУЖЕ гар­ні, у порів­нян­ні з аме­ри­кан­ця­ми кля­ти­ми наші дів­ча­та про­сто чудо­ві, але ж в акто­во­му залі жар­ко… Та і на само­му ще поча­тку вигна­ли саме тих дів­чат, які мені подо­ба­ли­ся. Тому я і пішов. З'явилася ідея напи­са­ти …

Miss English Read More »

Мітки: ,