Мітки: документалки

Поди­вив­ся діа­ло­ги Соло­мо­на Вол­ко­ва з Євту­шен­ком. Вони є на сай­ті Пер­шо­го кана­лу (усьо­го три серії), дуже-дуже реко­мен­дую.

Мітки: ,

Поди­вив­ся 5 серій оцьо­го чуда, дуже реко­мен­дую. Хоча, насправ­ді, я дивив­ся не цей варі­ант, на який дав поси­ла­н­ня, а обрі­за­ну вер­сію без докто­ра Кокса. Із Коксом є тіль­ки дві пере­кла­де­ні серії, зві­сно, вони наба­га­то кра­щі, але їх тіль­ки дві :(. З нетер­пі­н­ням чекаю на інші. …

Wonders of Life Read More »

Мітки: , ,