Мітки: днюха

З Днем космо­нав­ти­ки все люд­ство, а Олен­ку Каль­ни­цьку ще й з Днем наро­дже­н­ня!

Мітки: ,

У цей день, 56 років тому, наро­ди­ла­ся вида­тна люди­на суча­сно­сті Річард Мет­тью Столл­ман, з чим я його, всю спіль­но­ту віль­но­го ПЗ і себе вітаю. УРА!

Мітки: , ,

Сьо­го­дні свя­тку­ва­ли день наро­дже­н­ня одно­гру­пни­ка, яко­му вже 19 сту­кну­ло, прав­да 9‑го числа. Вадя, ще раз з ДР, сам зна­єш :). Пили пиво, їли піц­цу. Гуля­ли по Киє­ву. Бачи­ли заки­ну­тий вело­трек, оббу­до­ва­ний з усіх боків ново­бу­до­ва­ми, а також в яко­мусь дво­рі клі­тку з во́ронами. Нату­раль­ні такі …

Про вся­ке n‑тий раз Read More »

Мітки: , , , ,

Пана Кочер­гі­на з Днем наро­дже­н­ня! А ще з Днем наро­дже­н­ня збір­ку «Музи­ка сер­ця» в якій я впер­ше «офі­цій­но» дру­ку­ю­ся. Дуже радий з цьо­го при­во­ду, з нетер­пі­н­ням чекаю свої замов­ле­ні 10 при­мір­ни­ків, аби розда­ти їх бажа­ю­чим :). P. S. Через камен­то­вий спам пері­о­ди­чно тут і на сай­ті з вір­ша­ми …

ДРи Read More »

Мітки: , , ,

Ну і вітаю пана Оле­ксан­дра Михаль­чу­ка, дра­жай­шо­го това­рі­сча і одві­чно­го одно­кла­сни­ка, з 19‑м Днем наро­дже­н­ням!

Мітки:

Окре­мим постом від­зна­чаю День наро­дже­н­ня пана Коли­бен­ка і зичу йому здоров’я і здій­сне­н­ня архе­о­ло­гі­чних бажань (спа­ти, пиво і дів­ча­та :)). Три­ра­зо­ве «ура»! Ана­ло­гі­чно віта­н­ня моїй одно­гру­пни­ці Людми­лі з дося­гне­н­ням того віку, коли можна… від­чу­ти себе доро­слою. Ги.

Мітки:

Хе-хе. Опро­бу­ва­на вже 5+1‑тилезова бри­тва заре­ко­мен­ду­ва­ла себе від­ра­зу з кра­щої сто­ро­ни. Начи­сто. Дякую, Ірин­ко. Пиво (2*0.473 л) + бокаль­чик (0.4 л) також успі­шно опро­бу­ва­ні. Дякую одно­гру­пни­кам. Адмін­ська шка­тул­ка з поба­жа­н­ня­ми, адмін­ська губна гар­монь (бубен вже не в моді) і юві­лей­ний (зві­сно, адмін­ський) мар­кер також …

Пода­рун­ки Read More »

Мітки: ,

Моя скром­на пер­со­на сьо­го­дні має 19 рочків, з чим я її і вітаю.

Мітки:

Комен­та­рі тре­ба? Ухнем. Вип’єм. Пора­ду­єм­ся. Ура­а­а­а­аа!

Мітки: , ,

На замі­тку: http://dict.linux.org.ua/other/ua_layout_uni.html. Дяку­ю­чи діду Матвію :-P. В мам­ки 18-го числа сьо­го міся­ця був День наро­дже­н­ня, з чим я її і вітаю.

Мітки: , , ,