Мітки: гуру

На замі­тку: http://dict.linux.org.ua/other/ua_layout_uni.html. Дяку­ю­чи діду Матвію :-P.

В мам­ки 18-го числа сьо­го міся­ця був День наро­дже­н­ня, з чим я її і вітаю.

Мітки: , , ,

Світ росте, і в ньо­му з'являються нові люди…

У мого гуру, духов­но­го настав­ни­ка, осно­во­по­ло­жни­ка мого ліну­ксо­во­го жит­тя, пана Бура­че­ка Сер­гія, 29-го числа о 18:10 наро­ди­ла­ся малень­ка Дари­на! З чим його, а також дру­жи­ну його, Жан­ну, яка здій­сни­ла цей геро­ї­чний подвиг, та ново­спе­че­них діду­ся з бабу­сею, вітаю від щиро­го сер­ця!

Хай росте Дарин­ка здо­ро­ва на радість батькам!

Мітки: , ,