Мітки: гульки

Викла­даю дві фотки з пікні­ка. Пер­ша: авто­порт­рет Іри­шки. На задньо­му пла­ні може­те бачи­ти мене — я роз­па­люю вогни­ще. Дру­га: ана­ло­гі­чний авто­порт­рет, тіль­ки я в цей час уму­дрив­ся пити пиво :). Там ще дві фотки заду­ма­но викла­сти, але я їх на сер­вак поки не залив.

Мітки: , , ,

Так, я купив ноу­та. Acer Aspire 3000, а кон­кре­тні­ше: AMD Sempron Mobile 3100+/256 Mb RAM/40 Gb HDD. Доволь­ний, нала­шту­вав там кля­ту він­ду, зака­тав образ, зав­тра зне­су і постав­лю Деб. Вно­чі їду у Хар­ків купля­ти одяг.  Зно­ву не висплю­ся. Через (ну і через дощ) сьо­го­дні не

Мітки: , ,

Вчо­ра було весе­ло. Так, вчо­ра було весе­ло! Я витяг Іри­шку ката­ти­ся на вело­си­пе­дах :). Я‑то думав, про­їде­мось з вітер­цем, але див­ля­чись на її хека­н­ня і те, що під час від­по­чин­ку (а ста­ва­ли ми часто) вона букваль­но віша­ла­ся в без­сил­лі на мене, я таки зро­зу­мів, що

Мітки: , ,

…Поці­лун­ки? Поці­лун­ки! Поці­лун­ки… Бага­то, пал­ких, жар­ких, дов­гих… І ніч з Міся­цем, май­же пов­ним… Поці­лун­ки, поці­лун­ки, поці­лун­ки… — Іри­но, вста­вай з‑за ком­па. Хва­тить гра­ти! ‑Угу… …Поці­лун­ки, поці­лун­ки, поці­лун­ки… ‑Іри­но! Сидить, вту­пи­ла­ся в екран і не відір­веш :). І лише коли Свя­тий Патрік згля­нув­ся наді мною, почув­ши

Мітки: , ,

Цілі дні тепер при­свя­че­ні від­по­чин­ку. Вдень або сиджу за ком­пом, або зайня­тий ще чимось кори­сним, вве­че­рі ж їду до Іри­шки. Там або гуля­є­мо, або… гуля­є­мо :). Ну, ще диви­ли­ся у мене "Гар­рі Пот­те­ра". Сьо­го­дні теж думаю поїха­ти. Вве­че­рі. Пише­ться новий вірш по

Мітки: ,

Рубі­ку, як зав­жди, при­хо­дять гені­аль­ні ідеї в голо­ву, от єди­не жаль, що рід­ко. Вчо­ра таки зібра­ли­ся вчо­ти­рьох (він з  Мари­ною і я з Іри­шкою), поси­ді­ли в… гм-гм… ну кафе, мабуть, потім в парк пішли. Гар­но вечір про­йшов… Сьо­го­дні поїхав і забрав пра­ва. Від­кри­ті кате­го­рії A і

Мітки: ,

Катав­ся сьо­го­дні, такий гар­ний день, от тіль­ки вітер, хоча не холо­дно. Бачив новий міст через Воро­ну, кла­сно його зро­би­ли. Зро­бив чужо­го ком­па, хазя­їн начеб­то задо­во­ле­ний. Бала­каю з Ірою в аські. Не ско­ро ж вона при­їде, а я тут кожен день чекаю…

Мітки: , ,

Був у Заче­пи­лів­ці, при­лив ще там все, що можна було при­ли­ти. Потім поїхав до сво­їх на вилаз­ку. Шашлик, пиво, і вза­га­лі кла­сно :). Від­віз Іру додо­му що зве­ться "с вєтєр­ком" на сво­є­му мер­сі мар­ки "Укра­ї­на" ;). Потім потра­пив на фут­бол. "Газо­вик" про­дув

Мітки: , ,

З укра­їн­ської мови. І через те, що я пре­тен­дую на якусь три­кля­ту, ніко­му не потрі­бну медаль, мені дове­ло­ся сиді­ти там, чека­ти хто-зна чого, поки пере­ві­рять робо­ти восьми людей за три (!) годи­ни. Через це я не встиг ні по музи­ку, ні по диск

Мітки: , , ,

В міні­а­тю­рі. Їздив сьо­го­дні на річку Воро­ну, туди, де камі­н­ня. На диво, після такої спе­ки вода ще є, і до того ж бага­то. Поси­ді­ли з Коля­ном. Зно­ву, як при­їхав, писав Стрім. Напи­сав бага­то і сер­йо­зно, сиджу тепер задо­во­ле­ний.

Мітки: ,
Top