Мітки: гульки

Викла­даю дві фотки з пікні­ка. Пер­ша: авто­порт­рет Іри­шки. На задньо­му пла­ні може­те бачи­ти мене — я роз­па­люю вогни­ще.

Дру­га: ана­ло­гі­чний авто­порт­рет, тіль­ки я в цей час уму­дрив­ся пити пиво :).

Там ще дві фотки заду­ма­но викла­сти, але я їх на сер­вак поки не залив. Може, зав­тра…

Дочи­тав Сол­же­ні­ци­на "В кру­ге пер­вом". Читаю Стру­га­цьких "Дья­вол сре­ди людей"

Іри­шка, до речі, вже нор­маль­но себе почу­ває. Біга­ли сьо­го­дні, випи­су­ва­ли­ся, я зняв­ся з облі­ку у військ­ко­ма­ті, отри­ма­ли пла­ті­жні кар­то­чки в бан­ку. Намо­ри­ли­ся. Плюс до того жар­ко.

Мітки: , , ,

Так, я купив ноу­та. Acer Aspire 3000, а кон­кре­тні­ше: AMD Sempron Mobile 3100+/256 Mb RAM/40 Gb HDD. Доволь­ний, нала­шту­вав там кля­ту він­ду, зака­тав образ, зав­тра зне­су і постав­лю Деб.

Вно­чі їду у Хар­ків купля­ти одяг.  Зно­ву не висплю­ся. Через (ну і через дощ) сьо­го­дні не поїхав до Іри­шки.

Зате їздив вчо­ра, бачи­ли там в селі поже­жу (сіно горі­ло). Чо, при­коль­но ;).

Почав писа­ти ново­го тво­ра. Із обла­сті фан­та­сти­ки, зараз сяду про­дов­жу­ва­ти.

Мітки: , ,

Вчо­ра було весе­ло. Так, вчо­ра було весе­ло! Я витяг Іри­шку ката­ти­ся на вело­си­пе­дах :). Я‑то думав, про­їде­мось з вітер­цем, але див­ля­чись на її хека­н­ня і те, що під час від­по­чин­ку (а ста­ва­ли ми часто) вона букваль­но віша­ла­ся в без­сил­лі на мене, я таки зро­зу­мів, що зна­чить кіль­ка років не їзди­ти на вело­си­пе­ді і сиді­ти за ком­пом. Нічо­го, тепер-то я знаю, як Іру­ську ганя­ти :-D.

Сьо­го­дні ходи­ли вдвох на неве­ли­кий такий пікні­чок. Перед тим купи­ли м'яса, зама­ри­ну­ва­ли, а сьо­го­дні зро­би­ли шашлик. До речі, я впер­ше його жарив. Але за оцін­ка­ми Іри, шашлик сма­чний. Я теж так думаю. Навіть дуже сма­чний. Пішли зран­ку і були там до вечо­ра (в тіні дере­ва, поруч — річка Воро­на, тіль­ки ми і більш ніко­го). Їли і лежа­ли, лежа­ли і їли. А ще наро­би­ли купу фоток, може, кіль­ка вда­сться викла­сти. Або там, де Іри­шка (фото­ге­ні­чна вона, про­сто прє­лєсть), або там де я шама­ню над вогни­щем.

Зав­тра буду її ганя­ти на вело­си­пе­ді зно­ву. Хі-хі.

Мітки: , ,

…Поці­лун­ки? Поці­лун­ки! Поці­лун­ки… Бага­то, пал­ких, жар­ких, дов­гих… І ніч з Міся­цем, май­же пов­ним… Поці­лун­ки, поці­лун­ки, поці­лун­ки…

- Іри­но, вста­вай з‑за ком­па. Хва­тить гра­ти!

-Угу…

…Поці­лун­ки, поці­лун­ки, поці­лун­ки…

-Іри­но!

Сидить, вту­пи­ла­ся в екран і не відір­веш :). І лише коли Свя­тий Патрік згля­нув­ся наді мною, почув­ши всі моли­тви, їх загін там, в онлай­ні, пере­би­ли під корінь, Іри­шка наре­шті повер­ну­ла­ся в цей світ :).

Вечір видав­ся на сла­ву.

Мітки: , ,

Цілі дні тепер при­свя­че­ні від­по­чин­ку. Вдень або сиджу за ком­пом, або зайня­тий ще чимось кори­сним, вве­че­рі ж їду до Іри­шки. Там або гуля­є­мо, або… гуля­є­мо :). Ну, ще диви­ли­ся у мене "Гар­рі Пот­те­ра". Сьо­го­дні теж думаю поїха­ти. Вве­че­рі.

Пише­ться новий вірш по частин­ках, також від­ре­да­гу­вав Коли­бен­ко­ве "LifeGPL".

Мітки: ,

Рубі­ку, як зав­жди, при­хо­дять гені­аль­ні ідеї в голо­ву, от єди­не жаль, що рід­ко. Вчо­ра таки зібра­ли­ся вчо­ти­рьох (він з  Мари­ною і я з Іри­шкою), поси­ді­ли в… гм-гм… ну кафе, мабуть, потім в парк пішли. Гар­но вечір про­йшов…

Сьо­го­дні поїхав і забрав пра­ва. Від­кри­ті кате­го­рії A і C.

Мітки: ,

Катав­ся сьо­го­дні, такий гар­ний день, от тіль­ки вітер, хоча не холо­дно. Бачив новий міст через Воро­ну, кла­сно його зро­би­ли.

Зро­бив чужо­го ком­па, хазя­їн начеб­то задо­во­ле­ний. Бала­каю з Ірою в аські. Не ско­ро ж вона при­їде, а я тут кожен день чекаю…

Мітки: , ,

Був у Заче­пи­лів­ці, при­лив ще там все, що можна було при­ли­ти. Потім поїхав до сво­їх на вилаз­ку. Шашлик, пиво, і вза­га­лі кла­сно :).

Від­віз Іру додо­му що зве­ться "с вєтєр­ком" на сво­є­му мер­сі мар­ки "Укра­ї­на" ;).

Потім потра­пив на фут­бол. "Газо­вик" про­дув "Зв'язківцю" по після­ма­тче­вих пеналь­ті. А так було 0:0.

І вза­га­лі, щось нена­че недав­но встав, а вже і ляга­ти пора :).

Мітки: , ,

З укра­їн­ської мови. І через те, що я пре­тен­дую на якусь три­кля­ту, ніко­му не потрі­бну медаль, мені дове­ло­ся сиді­ти там, чека­ти хто-зна чого, поки пере­ві­рять робо­ти восьми людей за три (!) годи­ни. Через це я не встиг ні по музи­ку, ні по диск на пошту.

Ідіо­ти.

Зате вчо­ра з'їздив на Воро­ну, а потім з Коля­ном зава­ли­ли до Іри на чай (до речі, чай сма­чний ;)). Дуже гар­но поси­ді­ли, зо що Ірі вели­че­зне дякую. Хоч чимось роз­ва­жив­ся :).

Зараз гото­вий кого-небудь з'їсти.

Свя­тий Патрік, мене сьо­го­дні діста­ли.

Зате вчо­ра таки дочи­тав Стру­га­цьких "Гад­кие лебе­ди". Ска­за­ти мушу, що поча­ток мені не спо­до­бав­ся, зате почи­на­ю­чи із сере­ди­ни дуже навіть і нічо­го так :). Супер, коро­тше.

Плюс до того, про­чи­тав, Вар­шав­ско­го "Тре­во­жных сим­пто­мов нет", Жуко­ва "Рэм и Гений", Яку­бов­ско­го "Про­зра­чник", Ган­сов­ско­го "Вин­сент Ван Гог". Осо­бли­во спо­до­ба­ло­ся остан­нє, все інше теж кла­сне. Вза­га­лі, радян­ська фан­та­сти­ка супер, про­дов­жу­ва­ти­му далі чита­ти цей збір­ник.

Ну а почав чита­ти тих же Стру­га­цьких "Далёкая Раду­га". Подо­ба­є­ться. Дуже.

Настрою зараз ні на що путнє, факти­чно, не лиши­ло­ся, дико хоче­ться зжер­ти чого тако­го ета­ко­го…

Мітки: , , ,

В міні­а­тю­рі. Їздив сьо­го­дні на річку Воро­ну, туди, де камі­н­ня. На диво, після такої спе­ки вода ще є, і до того ж бага­то. Поси­ді­ли з Коля­ном.

Зно­ву, як при­їхав, писав Стрім. Напи­сав бага­то і сер­йо­зно, сиджу тепер задо­во­ле­ний.

Мітки: ,