Мітки: гульки

Гуля­ли вчо­ра з Ірою на Хре­ща­ти­ку, зустрі­ли­ся з нашою вчи­тель­кою укра­їн­ської мови і її дочкою. При­єм­ний сюр­приз. Вони, вияв­ля­є­ться, чека­ли на сво­їх же (у Алли Ана­то­лі­їв­ни цим роком випу­стив­ся 11‑Б, де і її дочка також була). Хтось при­йшов, хтось – ні, але погу­ля­ли гар­но.

Мітки: , ,

Зно­ву ходи­ли, зно­ву купа­ли­ся, прав­да не силь­но заго­ра­ли, бо Сон­це було за хма­ра­ми. Замо­ре­ну Іру дове­ло­ся вез­ти додо­му, а на ДК йти само­му. Дяка Дашкі, що стан­цю­ва­ла зі мною три пісні і що було з ким поси­ді­ти і потрин­ді­ти :).

Мітки: , , ,

Пер­ший раз за остан­ні роки ску­пав­ся у Вор­склі. Вода — супер, дуже спо­до­ба­ло­ся, хочу ще! Ір, ти бага­то втра­ти­ла, коли не схо­ті­ла йти на річку.

Мітки: ,

З поза­вчо­ра я вдо­ма і віль­ний на два міся­ці. Щоправ­да, зав­тра тре­ба їха­ти на три дні в Київ зно­ву, аби вла­дна­ти спра­ви з про­жи­ва­н­ням і від­ре­мон­ту­ва­ти кім­на­ту. А так — все кру­то. Вчо­ра гуля­ли з Ірин­кою, наяв­ні фотки у досить вели­кій кіль­ко­сті. Тиця­ти сюда. Наре­шті пере­брав собі вело­си­пед,

Мітки: , , ,

6‑го числа ходи­ли з мої­ми одно­кур­сни­ка­ми гуля­ти, пити пиво і гра­ти на гіта­рі. Були: Вадя Міхай­лов, Ігорь (виба­чай­те, що так пишу, не звик без "ь") Хазрон, дів­чи­на іха, Альо­на Ніку­лі­на, Віта­ля Ярмо­люк, Діма Кури­лен­ко, Дєніс Макси­мен­ко і я з Ірою. Зата­ри­ли­ся, як годи­ться, пивом

Мітки: , ,

Не ска­жу, що бага­то чого змі­ни­ло­ся, але я за цей час встиг з'їздити додо­му, про що батьки дізна­ли­ся вже опів на пер­шу ночі, коли я зайшов у хату. Ну люблю я так при­їжджа­ти, типу сюр­приз. З Ірою їзди­ли, але до Пасхи є шанс вза­га­лі біль­ше не

Мітки: , ,

Ходи­ли ж сьо­го­дні в суші-бар. Я взяв осьмі­но­га і якісь рисо­ві шарі­ки, ну типу десер­та, вони солод­кі і з яко­юсь під­ли­вою (пато­ка або кара­мель, ІМХО). Іра бра­ла ті ж самі шарі­ки, каль­ма­ра і ще такий міні-шашли­­чок з куря­чих сер­дець. Аня — тофу з ово­ща­ми, моро­зи­во, ті ж шарі­ки і ще щось

Мітки: , , ,

Фотки із зустрі­чі OpenBSD. Зустрів­ся з купою наро­ду, серед яких Цима, Еліс, Девіл, Джек, Сней, Хот­таб, Фар­ка­л­лєр, Дарк Про­гер. Гар­но поси­ді­ли, медо­ву­ха спо­до­ба­ла­ся :).

Мітки: , ,

Ну по-пер­ше, я помру від скром­но­сті, якщо ска­жу, що вчо­ра у мене був ДР. Окре­ме спа­си­бі хоті­ло­ся б висло­ви­ти сво­їм батькам, які його зір­ва­ли і посла­ли коту під хвіст. На про­ти­ва­гу, Іри­шка пода­ру­ва­ла фле­шку 1 Гб, а хло­пці з кім­на­ти — гар­ню­чі наву­шни­ки. Сиджу, пру­ся з музи­ки. В

Мітки: , , , ,

Як і обі­цяв, вла­сне. Ось. Соб­сно, видно, без комен­та­рів :). Я шама­ню над вогни­щем. Да-а‑а­‑а, а ви дума­ли %)? І ще одна важли­ва деталь­ка — пишу я явно не зі сво­го ком­па. З чийо­го б ви дума­ли? P.S. Дістав сьо­го­дні аль­бом Хари­змы "II". Вже і про­слу­хав

Мітки: , ,
Top