Мітки: грайки

Метропланування

Най­дов­ше вижи­ва­ють кіль­це­ві топо­ло­гії, що пере­ти­на­ю­ться в декіль­кої місцях. Як олім­пій­ські кіль­ця.

Мітки: ,

Ігри

Ще одне «фе» в їх сто­ро­ну. Здо­гад­ки. Чим займа­є­ться Іри­на вдо­ма? Пішла гуля­ти? З ким? По гри­би? Вже пізно. На ДК? Сьо­го­дні нема. Ні. Вона як і міль­йо­ни їй поді­бних сидить зараз грає. Хоча я того і не знаю напев­но, але чомусь так від­чу­ва­є­ться. Можуть

Мітки: , , ,

Коровани

- Я гра­блю коро­ва­ны! — Награ­бле­но: 92 доро­гих сере­бря­ных побря­ку­шек, 29 брон­зы, 2 чугун­ных котел­ка, 37 штук разно­го тря­пья, 35 еди­ниц воо­ру­же­ния Выру­че­но: 56460 бутыло­чных крышек Огра­бить коро­ван

Мітки: , ,

Ігри

Мда… Іра мене повіль­но вби­ває… Як можна СТІЛЬКИ гра­ти??? Ціли­ми дня­ми. Навіть не обзи­ва­є­ться. Помо­йму, мені зна­йшли замі­ну…

Мітки: ,

Місячна ніч

…Поці­лун­ки? Поці­лун­ки! Поці­лун­ки… Бага­то, пал­ких, жар­ких, дов­гих… І ніч з Міся­цем, май­же пов­ним… Поці­лун­ки, поці­лун­ки, поці­лун­ки… — Іри­но, вста­вай з‑за ком­па. Хва­тить гра­ти! ‑Угу… …Поці­лун­ки, поці­лун­ки, поці­лун­ки… ‑Іри­но! Сидить, вту­пи­ла­ся в екран і не відір­веш :). І лише коли Свя­тий Патрік згля­нув­ся наді мною, почув­ши

Мітки: , ,

Ігри

Як від­учи­ти Іри­шку від Евер­кве­ста? Сидить цілий день, грає… Зараз от піду, від­во­лі­ка­ти­му :). А потім в сана­то­рій, там кла­сно має бути, та і не жар­ко сьо­го­дні, з тими дня­ми не порів­ня­ти. До речі, вірш на сай­ті з кре­а­ти­ва­ми новий є. Попов­нив інет-раху­­нок, зака­чав сьо­го­дні

Мітки: , ,
Top