Мітки: годинник

Наре­шті я зва­жив­ся змі­ни­ти нару­чний годин­ник, бо попе­ре­дня квар­цо­ва меха­ні­ка мене діста­ла сво­ї­ми рапто­ви­ми зупин­ка­ми.

Нага­даю, що я кори­сту­вав­ся ота­ким:

casioedificeef-305t-8avdr-ti

Дуже зру­чний годин­ник, як на руці, так і візу­аль­но. Скло захи­ще­не, кор­пус і бра­слет тита­но­вий. Про­сто прє­лєсть. Але є одне але: дов­го не живуть. Не знаю, чи то завод­ський дефект, чи вони не пере­жи­ли постій­ні вібра­ції на вело­си­пе­ді, але остан­нім часом зупи­ня­ти­ся ста­ли часті­ше, і в сер­віс-цен­трі нічо­го так і не змо­гли зна­йти.

Тому я вирі­шив узя­ти чисту еле­ктро­ні­ку, захи­ще­ну по саме німа­гу:

GD-100BW-1ER

Зві­сно, вигля­да­ють вони на руці не так аку­ра­тно, як попе­ре­дні, але ці лег­ші. Плюс під­сві­тка. І нема меха­ні­чних частин. На 200 метрів пір­на­ти я, зві­сно, не зби­ра­ю­ся, а от те, що вони вібро­стій­кі, радує.

Був ще варі­ант смарт-годин­ни­ка, але заря­джа­ти його щоти­жня я не гото­вий. Годин­ник для мене — це наче­пив і забув на два роки про бата­рей­ку. А спо­ві­ще­н­ня про пошту я й на смар­тфо­ні подив­лю­ся.

Мітки: