Зва­жа­ю­чи на пла­не­тар­ний хаос, про хоро­ше мину­ло­рі­чне кра­ще пізно, ніж ніко­ли. Тим біль­ше, що фотки лежать гото­ві дав­но, чека­ю­чи на цен­зу­ру­ва­н­ня й публікацію.

Того разу це була дово­лі мас­шта­бна поїзд­ка і за кіль­кі­стю від­ві­да­них місць, і за наси­че­ні­стю про­гра­ми, і вже хоча б тим фактом, що я подо­ро­жу­вав не сам, а з тоді ще дів­чи­ною, а зараз дру­жи­ною Олею.

Пер­ший на чер­зі Гам­бург, і він з’я­ви­ться в серії потім ще.
Чита­ти далі »

З тегами: , ,