Мітки: віртуалізація

Оскіль­ки кля­тий Оракл пола­мав гіл­ку 4.3, при­чо­му так, що кори­сту­ва­ти­ся нею тепер зов­сім ніяк (пишуть, зві­сно, що в 4.3.4 про­бле­ми з вір­ту­а­лі­за­ці­єю на ядрах PREEMPT виправ­ле­но, але вже пізно), тому я вирі­шив для себе кори­сту­ва­ти­ся гото­вим ріше­н­ням у вигля­ді QEMU.
Read More »

Мітки: , , , , , ,

Поста­вив був вмва­рю, на попро­бу­вать, дав­но вже юзав. Але успі­шно вона зано­во так і не при­жи­ла­ся, бо порів­ня­но з тим же вір­ту­ал­бо­ксом дов­ше ван­та­жи­ться і від­нов­лює при­зу­пи­не­ні маши­ни раз в 100 дов­ше. ‑1 про­прі­є­тар­щи­ні, кори­сту­ю­ся VirtualBOX'ом і нада­лі.

Мітки: , ,