Мітки: відпочинок

Роз­бу­ди­ла Дашка без чогось 10. На 11 разом пішли до шко­ли, були і в її мам­ки, і у Вален­ти­ни Андрі­їв­ни, і у Оль­ги Мико­ла­їв­ни, і у пані Авдє­є­вої, і в Ната­лі Гри­го­рів­ни, і в Ната­лі Мико­ла­їв­ни… І бачи­ли ще бага­то кого. В основ­но­му, зри­ва­ли дітям уро­ки. Деякі 7‑мі …

День п’ятий Read More »

Мітки: , , ,

Ну, про здо­ро­вий сон тра­ди­цій­но. Можна і не писа­ти :). Спи­ля­на суха чере­шня за хатою, спи­ля­на гіл­ка сли­ви, теж за хатою, бо зава­жа­ла яблу­ні рости. Фут­бол. Супер­фут­бол. Тро­хи рані­ше писав. Про­гра­мізм. Зно­ву Стрі­мОС, анонс нової ІСО­шки на кіль­кох сай­тах. ДК. Все­ре­ди­ну …

День четвер­тий Read More »

Мітки: , ,

Абсо­лю­тно здо­ро­вий сон на ста­ро­му ліж­ку ака «полу­тор­на кро­вать» (на ній дій­сно дуже при­єм­но спа­ти). Ску­ко­ті­ща, від якої рятує кра­щий друг. Ліс. Недав­но горів, усе чор­не. Кра­щий друг на дере­ві. Шишки в його сто­ро­ну, гіл­ля­ки в нашу. Стрі­мОС. Купа змі­не­но­го на кра­ще …

День тре­тій Read More »

Мітки: , ,

Здо­ро­вий сон до 12‑ї годи­ни. Поїзд­ка до роди­чів, які, в основ­но­му, поз’їжджалися в Заче­пи­лів­ку. Ліс, дощ, мокра оде­жа. Галу­шки. Пиво. Шашлик під пара­соль­кою. Йти­му, мабуть, на ДК.

Мітки: ,

Сьо­го­дні обмі­няв зво­ро­тній білет, тепер їду 11-го числа. Тоб­то вдо­ма з 30-го по 11-те. Більш-менш при­стой­но, навіть, я б ска­зав, досить точно порів­ню­є­ться з мої­ми зимо­ви­ми кані­ку­ла­ми по вели­чи­ні, а по яко­сті, спо­ді­ва­ю­ся, вийде кра­ще.

Мітки: ,