Мітки: втрати

Попро­щав­ся з одним із най­улю­бле­ні­ших прє­по­дів, Оле­ксан­дром Іва­но­ви­чем Лади­ком. Кла­сний був мужик…

Мітки:

Уве­че­рі 3 сер­пня в Москві на 90-му році жит­тя помер відо­мий росій­ський письмен­ник-диси­дент і Нобе­лів­ський лау­ре­ат О.Солженіцин.

Мітки: ,