Мітки: всячина

Ще тро­хи про те, що роби­ться. Пере­ди­вив­ся весь кон­церт Тар’ї Туру­нен «Act 1» у Роса­ріо, Арген­ти­на. Кла­сна шту­ка, осо­бли­во пора­ду­вав аку­сти­чний сет і соло бара­бан­щи­ка. Обов’язково диви­ти­ся, на тому ж юту­бі є, хоча я дістав офлай­но­вий висо­ко­які­сний запис. Чер­го­вою папе­ро­вою книж­кою, яку я буду чита­ти,

Мітки:

Про­чи­тав інтерв’ю Тор­вальд­са спіль­но­ті Сле­шдо­та. Реко­мен­дую. Текст зно­ву можна із задо­во­ле­н­ням роз­тя­гу­ва­ти на золо­ті фра­зи. Додив­ля­ю­ся 12-ту серію доку­мен­тал­ки «Дело Иоси­фа Ста­ли­на». Дуже жорс­тка кри­ти­ка, але якби було пусте пере­ли­ва­н­ня води, я б не доди­вив­ся і до дру­гої серії. Також реко­мен­дую. Пере­ди­вив­ся

Мітки: , ,
Top