Дав­но нічо­го не писав, тому хай поки що будуть про­сто фото­гра­фії вечір­ньо­го Вроцлава.

Риби в Гідрополісі:

Гар­ний при­клад того, що можна зро­би­ти, маю­чи купу проекторів.

Там же, зал для демон­стра­ції філь­му про воду на нашій планеті:

Ну і вид на вечір­нє місто з висо­ти 49-го поверху:

При­віт типо­во­му будівництву:

Усе добре, тіль­ки не дуже зру­чно доби­ра­ти­ся — тре­ба роби­ти кіль­ка пере­са­док, що займає годин сім.

З тегами: , , ,