Мітки: вроцлав

Дав­но нічо­го не писав, тому хай поки що будуть про­сто фото­гра­фії вечір­ньо­го Вро­цла­ва.

Риби в Гідро­по­лі­сі:

Гар­ний при­клад того, що можна зро­би­ти, маю­чи купу про­е­кто­рів.

Там же, зал для демон­стра­ції філь­му про воду на нашій пла­не­ті:

Ну і вид на вечір­нє місто з висо­ти 49-го повер­ху:

При­віт типо­во­му будів­ни­цтву:

Усе добре, тіль­ки не дуже зру­чно доби­ра­ти­ся — тре­ба роби­ти кіль­ка пере­са­док, що займає годин сім.

Мітки: , , ,