Мітки: ворскла

Від­крив купаль­ний сезон на Вор­склі. Спе­ко­тна пого­да про­тя­гом двох тижнів зро­би­ла свою спра­ву, і тепер річка нагрі­ла­ся до міні­маль­но необ­хі­дної для зви­чай­них (не мор­жів!) людей тем­пе­ра­ту­ри. На пля­жі тихо, людей мало, річка вже не мутна, хоча із про­ти­ле­жно­го боку пли­ве листя. І ще пля­шка про­плив­ла. Сви­ні.

Купав­ся недов­го — не хотів ризи­ку­ва­ти. Зро­бив два захо­ди, ретель­но роз­ти­ра­ю­чи себе рушни­ком після кожно­го.

До речі, так рано ще ніко­ли не купав­ся. Най­ра­ні­ше, що пам’ятаю, — 30 трав­ня яко­гось там року (ще у шко­лі). Але ж і умов таких, начеб­то, не було.

Мітки: , , , ,