Мітки: вордпрес

Почну з MiniGal Nano. Цей патч додає: укра­їн­ську лока­лі­за­цію; під­трим­ку опи­сів аль­бо­мів (у фай­лі description.txt); під­трим­ку місця зйом­ки аль­бо­му (у фай­лі geolocation.txt); інте­гра­цію із систе­мою комен­ту­ва­н­ня Disqus (тіль­ки в одно­му шабло­ні mano, іден­ти­фі­ка­тор потрі­бно замі­ню­ва­ти на свій); інте­гра­цію з Google Analytics (також тіль­ки …

Патчі на MiniGal Nano і WordPress Read More »

Мітки: , ,

Поно­вив WordPress до 2.7 на всіх сай­тах, чого і вам бажаю. P.S. TinyMCE з цією вер­сі­єю глю­кає, при­найм­ні у Фаєр­фо­ксі 3.

Мітки: ,